JAVNI POZIV trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava za iskazivanje potreba za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade

Zadnje vijesti