8°C weather icon

Službene stranice Grada Makarske

Sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, 19. po redu, održat će se u petak 6. ožujka u gradskoj vijećnici s početkom u 10 sati.   Nakon izvješća sa 4. sjednice Mandatnog povjerenstva, vijećnici će raspravljati o zapisniku sa prethodne sjednice, odluci o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske, odluci o rasporedu sredstava političkim strankama iz proračuna Grada Makarske za 2020. te suglasnosti za prodaju dijelova nekretnine čest. zem. 352/1 k.o. Makarska Makar (koje u naravi predstavljaju okućnice obiteljskih kuća Bebek i Čumak).   Na dnevnom redu je i ...

Meteoalarm DHMZ-a za područje Makarske, Makarskog primorja i šire, prognozirao je  žutu opasnost. Žuta opasnost upozorava na potencijalno opasno vrijeme. Vremenske prilike  koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.   Ostanite informirani o očekivanim ...

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije Ispostava Makarska završio je obradu podataka elektronskog predupisa djece, školskih ...

  GRAD MAKARSKA O b a v i j e s t     Poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i na web. stranici Grada Makarske dana 17.02.2020. pod klasom:372-03/20-01/1 ur.broj:2147/01-01/4-20-1.   Gradonačelnik     Klasa: 372-03/20-01/1 Ur.broj: ...

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prometovanje turističkog vlakića     Klasa: 340-05/19-01/2 Ur. Broj:2147/01-01/4-20-5 Makarska, 25. veljače 2020.       Na temelju točke XII. Javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina za ...

Povodom teksta pod naslovom ''Grad traži 23 službenika i namještenika na neodređeno'' objavljenog danas, 25. veljače u tjedniku Makarska kronika priopćenjem se oglasio gradonačelnik Jure Brkan demantiravši navedeni naslov:   U tekstu novinarke Dijane Turić korektno je objavljena moja izjava koja sama demantira naslov teksta ''Grad traži 23 ...

Mnoštvo ljudi okupljenih duž makarske rive s nestrpljenjem je čekala trenutak kada će ...

Od kada su 29. siječnja maškare preuzele vlast u Gradu sve je u veselom i šaljivom ozračju, a upravo takvo raspoloženje krasi Makarski zimski karneval, a koji završava 22. ...

112-03/20-01/1 2147/01-07/3-20-17 20. veljače 2020.   Na temelju članka 24. stavka 5. ...

Povodom održavanja manifestacije Makarski zimski karneval 2020. i prolaska tradicionalne ...

Klasa: 112-03/20-01/1 Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16 Makarska, 17. veljače 2020.     Na ...

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019) i Zaključka o utvrđivanju početne cijenezakupa najniže visine zakupnine za poslovne prostore u ...

U četvrtak 20. veljače u dvorani Arte, s početkom u 20 sati, makarska publika imat će priliku ...

Sukladno odredbama članaka 17. do 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i ...

Grad Makarska Gradonačelnik 372-03/19-01/2 2147/01-03/6-20 - 13 12. veljače  2020. ...

Lokalna akcijska grupa Adrion poziva sve mlade i nezaposlene do 29 godina, s minimalnim srednjoškolskim obrazovanjem na treću u nizu radionica koja će se,  u sklopu projekta „Job clubs Adrion – Uđi i TI u svijet rada“ održati u Makarskoj. Radionica će se održati 17. veljače 2020. u 10 sati u gradskoj vijećnici Grada Makarske, a polaznici ...

Sukladno Odluci o financiranju Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku za projekte osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva šk. god. 2019./2020. Grad Makarska treću godinu zaredom ostvario je financiranje bespovratnim sredstvima ...

JU Makarska razvojna agencija MARA, Grad Makarska i Turistička zajednica Grada Makarske organiziraju informativnu radionicu Mogućnosti financiranja turističkih kapaciteta i projekata, koja će se ...

Sukladno odredbama članaka 17. do 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i ...

Sukladno odredbama članaka 17. do 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i ...

makarska logo