33°C weather icon

Službene stranice Grada Makarske

 S ciljem ublažavanja gospodarske krize nastale širenjem bolesti COVID-19 i očuvanja radnih mjesta, gradonačelnik Makarske Jure Brkan predložio je Gradskom vijeću drugi paket mjera za pomoć poduzetnicima. Drugim paketom mjera obuhvaćeni su svi korisnici javno prometnih površina na području grada Makarske te svi zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske koji će, uz predočenje dokaza o padu prometa, biti djelomično oslobođeni plaćanja obveza za lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine.   1.Prema prijedlogu gradonačelnika, obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina,za godišnje porezno razdoblje, u I., II. i III. zoni oslobodit će se od plaćanja poreza za 2020. ...

  Zbog radova na NN mreži, danas 02.07.2020.g. doći će do prekida opskrbe električnom energijom, u Makarskoj ulica Velika Vrata, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Nakon završetka ...

Od 30. lipnja će u makarskoj Jedinici hemodijalize u novouređeni, suvremeni prostor u prizemlju Doma zdravlja površine 600 m2, na svoju terapiju doći pacijenti. Hemodijaliza će pružati i ...

 30.6. / UTORAK   KONCERT / KLAPA MARINETA   21:00 SAT / KAČIĆEV TRG       3.7. / PETAK   KONCERT / GRADSKI ZBOR MAKARSKA   21:00 SAT / KAČIĆEV TRG   ...

  Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru         ...

    Sukladno odredbama članaka 17. do 27. Zakona o službenicima i namještenicima ...

  Zbog pogoršanja situacije vezano uz širenje virusa COVID-19, a s ciljem zaštite zdravlja svih sudionika, akcija čišćenja zaseoka Makar se odgađa.   Novi termin akcije čišćenja utvrdit će se naknadno kada se za to stvore povoljniji epidemiološki uvjeti.

 Zbog prevencije širenja zaraze virusom Covid -19 od petka 26. lipnja blagajna Grada Makarske neće raditi sa strankama. Plaćanje obaveza prema Gradu građani mogu obaviti u poslovnicama banaka, Financijskoj agenciji (FINA ) ili u Pošti. Informacije o stanju na karticama ...

 Klasa: 112-03/20-01/7 Ur. broj: 2147/01-08/1-20-15 Makarska, 25. lipnja 2020.   Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog 10. lipnja 2020. godine  o prijmu u službu ...

 Klasa: 112-02/20-20/5 Ur. broj: 2147/01-01/4-20-01 Makarska, 15. lipnja 2020.   Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) gradonačelnik Grada Makarske ...

Pozivamo sve institucije, udruge i građane da se odazovu ekološkoj akciji čišćenja zaseoka Makar koja će se održati u subotu 27. lipnja 2020. godine od 9 do 12 sati.Okupljanje je u ...

 Na Dan antifašističke borbe predstavnici Grada Makarske, HDZ-a i SDP-a položili su ...

 Gradonačelnik Makarske Jure Brkan uputio je svim Makarkama i Makaranima čestitku povodom ...

  22. lipnja 2020. (ponedjeljak)       8,30 sati -  Polaganje vijenca ...

Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisala je javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. u svojstvu popisivača. Ovo je drugi javni poziv za sudjelovanje jer se na prvom, nakon kojeg su prijave i testiranje ...

Makarski vjernici Župe sv. Marka 205. godinu zaredom danas 19. lipnja proslavit će zavjetni blagdan Presveto Srce Isusovo. Jutarnja misa bila je u 7 sati, a svečanu euharistiju s procesijom u ...

  Klasa: 112-02/20-01/1 Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16 Makarska, 16. lipnja 2020.     ...

  Klasa: 112-03/20-01/6 Ur. broj: 2147/01-08/1-20-08 Makarska, 12. lipnja 2020.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u ...

U gradskoj vijećnici 10. lipnja je održan koordinacijski sastanak u sklopu projekta ''S osmijehom u školu – Pomoćni u nastavi makarskih školaraca''(Faza III.) na kojem su uz ...

makarska logo