27°C weather icon

Službene stranice Grada Makarske

  Aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Jurom Brkanom itekako je svjesna da betonizacija u Makarskoj umnogome narušava kvalitetu života svih građana, stoga će Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, a koju je većinom glasova donijelo makarskog Gradsko vijeće pod predsjedavanjem Marka Ožića Bebeka na današnjoj, 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj u Vatrogasnom domu, umnogome uvesti više reda u prostoru. -Želimo sačuvati prostor za sve građane, Plan nije idealan ali je korak ...

  Klasa: 112-02/20-20/5 Ur. broj: 2147/01-04/1-20-07 Makarska, 09. srpnja 2020.     Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti Grada Makarske a u vezi ...

  U petak, 10. srpnja 2020. godine, u dvorani Vatrogasnog doma održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Početak sjednice je u 10 sati.   Zbog posebnih ...

 S ciljem ublažavanja gospodarske krize nastale širenjem bolesti COVID-19 i očuvanja radnih mjesta, gradonačelnik Makarske Jure Brkan predložio je Gradskom vijeću drugi paket mjera za pomoć poduzetnicima. Drugim paketom mjera obuhvaćeni su svi korisnici javno prometnih površina na području grada Makarske te svi zakupnici poslovnih prostora u ...

Od 30. lipnja će u makarskoj Jedinici hemodijalize u novouređeni, suvremeni prostor u prizemlju ...

 30.6. / UTORAK   KONCERT / KLAPA MARINETA   21:00 SAT / KAČIĆEV TRG       3.7. / PETAK   KONCERT / GRADSKI ZBOR MAKARSKA   21:00 SAT / KAČIĆEV TRG   ...

  Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru         ...

    Sukladno odredbama članaka 17. do 27. Zakona o službenicima i namještenicima ...

  Zbog pogoršanja situacije vezano uz širenje virusa COVID-19, a s ciljem ...

 Zbog prevencije širenja zaraze virusom Covid -19 od petka 26. lipnja blagajna Grada Makarske neće raditi sa strankama. Plaćanje obaveza prema Gradu građani mogu obaviti u poslovnicama banaka, Financijskoj agenciji (FINA ) ili u Pošti. Informacije o stanju na karticama korisnika mogu se dobiti putem maila: marijana.ursic@makarska.hr ili pozivom na broj ...

 Klasa: 112-03/20-01/7 Ur. broj: 2147/01-08/1-20-15 Makarska, 25. lipnja 2020.   Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u ...

 Klasa: 112-02/20-20/5 Ur. broj: 2147/01-01/4-20-01 Makarska, 15. lipnja 2020.   Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) gradonačelnik Grada Makarske dana 15. lipnja 2020. godine raspisuje    JAVNI NATJEČAJ   za ...

Pozivamo sve institucije, udruge i građane da se odazovu ekološkoj akciji čišćenja ...

 Na Dan antifašističke borbe predstavnici Grada Makarske, HDZ-a i SDP-a položili su ...

 Gradonačelnik Makarske Jure Brkan uputio je svim Makarkama i Makaranima čestitku povodom 22. lipnja, Dana antifašističke borbe.   Na današnji dan u šumi Brezovica kod Siska okupila se grupa hrabrih ljudi i formirala jedan od prvih antifašističkih odreda u Europi. Hrvatski narod  oduvijek je bio slobodarski narod i borio se protiv ...

  22. lipnja 2020. (ponedjeljak)       8,30 sati -  Polaganje vijenca ...

Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisala je javni poziv zainteresiranim ...

Makarski vjernici Župe sv. Marka 205. godinu zaredom danas 19. lipnja proslavit će zavjetni blagdan Presveto Srce Isusovo. Jutarnja misa bila je u 7 sati, a svečanu euharistiju s procesijom u kojoj će biti nošena zavjetna slika, u 19 sati predvodit će don Gabrijel Kamber, nekadašnji nadbiskupov tajnik i bilježnik, a danas student dogmatske teologije u Rimu, ...

  Klasa: 112-02/20-01/1 Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16 Makarska, 16. lipnja 2020.     Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ...

makarska logo