Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Makarske odlukom Gradskog vijeća dodijeljeno je trgovačkom društvu Makarski komunalac d.o.o. Javne usluge podrazumijevaju prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u skladu s smjernicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Na području grada Makarske Makarski komunalac d.o.o. organizira:

  • prikupljanje komunalnog otpada od privatnih i poslovnih subjekata;
  • prikupljanje razvrstanih frakcija otpada i njihov odvoz na recikliranje ili oporabu;
  • odvoz komunalnog otpada na adekvatno deponiranje;
  • rad reciklažnog dvorišta;
  • unaprjeđenje komunalne infrastrukture;
  • prema dogovoru besplatno prikupljanje glomaznog otpada

Sve informacije o prikupljanju i odvozu otpada dostupne su na internet stranici http://www.makarski-komunalac.com/ ili na broj telefona: +385 (0)21 695 010

Katastar zelenih otoka i reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište

Lokacije i raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. 

3.1. – 22.1 Veliko Brdo (križanje Ulice Mate Vladića i Splitske ulice)
22.1. – 12.2. Centar (parkiralište Osejava)
12.2. – 04.3. Ratac (križanje Ulice Alberta Fortisa i Ulice kralja Petra Krešimira IV. (iznad hotela Dalmacija)
04.3. – 25.3. Makar (parkiralište nasuprot groblja)
25.3. – 15.4. Gorinka (parkiralište iznad Osnovne škole Stjepana Ivičevića)
15.04. – 06.05. Dugiš (autobusno stajalište kraj Srednje škole)
06.05. – 27.05. Sinokoša(parkiralište Sinokoša)
27.05. – 17.06. Zelenka (parkiralište ispred Osnovne škole oca Petra Perice)
17.06. – 08.07. Kotišina (ulaz u privremeno reciklažno dvorište)
08.07. – 29.07. Veliko Brdo
29.07. – 19.08. Makar
19.08. – 09.09. Dugiš
09.09. – 30.09. Gorinka
30.09. – 21.10. Ratac
21.10. – 11.11. Centar
11.11. – 25.11. Kotišina
25.11. – 16.12. Zelenka
16.12. – 31.12. Sinokoša

U slučaju ako korisnik posjeduju veće količine razvrstanog otpada može ih besplatno odložiti i na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu od ponedjeljka do petka od 7-16 sati i subotom od 8-12 sati.

Skupi, složi, savjesno odloži 

U sklopu projekta ,,Skupi, složi, savjesno odloži'', edukativno-informativne kampanje o održivom gospodarenju otpadom, čija je provedba trajala od studenog 2018. do studenog 2019., izrađena je i web stranica https://skupi-slozi-makarska.com/pocetna na kojoj se mogu pronaći informacije o projektu, vodič za razvrstavanje, Abecedarij otpada i svi važni kontakti.

Projekt „Skupi, složi, savjesno odloži!" financiran je sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom".

Odluke