Gradsko vijeće

Gordana Muhtić(SDP) – predsjednica Gradskog vijeća
Marina Puharić(SDP)
Jakov Lovreta(SDP)
Frane Filipeti(SDP)
Tina Međurečan(SDP)
Jurića Klarić(SDP)
Jakša Jurasović (SDP)
Stjepan Zelić(Kandidacijska lista grupe birača) – Potpredsjednik Gradskog vijeća
Jure Brkan(HDZ) – Potpredsjednik Gradskog vijeća
Marko Raos(HDZ)
Marko Ožić Bebek(HDZ)
Joško Lelas( HDZ)
Joze Vranješ(HDZ)
Ivana Miočević Franić (Nezavisna lista Osejava)
Petar Kelvišer (Nezavisna lista Osejava)