Kultura

Ustanove u kulturi

Gradski muzej Makarska

Gradski muzej Makarska nalazi se na I. katu barokne palače Tonoli podignutoj u drugoj polovini 18. st. Osnovan je 1995., kao prostorni i kadrovski sljedbenik ranijih muzejskih tijela počevši od 1962. (Muzej NOB-a biokovskog područja; Muzej revolucije; Zavičajni muzej Makarskog primorja). 

Muzejske zbirke omogućile su koncepciju u izradi stalnog fundusa izloženih eksponata: zbirki arheologije, etnologije, numizmatike, kulturno-povijesnoj, fotografija, razglednica, plakata i karata. Arheološka, kulturno-povijesna i etnološka zbirka omogućuju muzejsku prezentaciju kao uvid u povijesni izgled Makarske i Primorja. Arheološka zbirka je reprezentativna i za prostor Makarskog primorja i Zabiokovlja. Gradski muzej je poduzeo i niz arheoloških iskopavanja u Makarskom primorju (Brela, Bast, Veliko Brdo, Tučepi, Gradac) od kojih je istraživanje prapovijesnog naselja i kasnoantičke utvrde na Sv. Petru u Makarskoj još u fazi trajanja. Nalazi iz pećine Bubnjavača u Velikom Brdu, starosti do 8000 godina, najreprezentativniji su kao ogled za najstarije ukrašeno posuđe. Vrijedan je i antički te srednjovjekovni segment Arheološke zbirke. Pojedini su predmeti rijetke ili iznimne pojave, kao nalazi iz Drvenika. Radi se o keramičkoj posudici, te ulomku brončanog polukružnog pojasnog privjeska, datiranih u 7. st., predstavnika komanske kulture romaniziranog etnikuma. Najkarakterističniji nalaz iz srednjeg vijeka predstavljen je bizantskim križem relikvijarem iz 12. nađenim kod crkve sv. Jurja u Tučepima.

Povijesna razdoblja u Makarskom primorju prikazuje i numizmatička zbirka s 700 primjeraka novca.

Kulturno-povijesnu zbirku reprezentativnije predstavljaju slike, portreti makarskih građana iz 19. st., te naročito Gospe s Djetetom Ivana Skvarčine, manje ulje na drvu iz sredine istog stoljeća.

Etnološka zbirka Gradskog muzeja Makarska glavninom sadrži predmete iz prve polovine 20. st., dok se manji broj izradom i uporabom vezuje za kasnije razdoblje. Predmeti su glavninom izrađeni od drva, ali i tkanine i neplemenitih metala. Predstavljaju dnevno korištene uporabne cjeline ili dijelove cjelina, posude za piće, držanje, kuhanje i pripremanje hrane, te pribor za poljodjelstvo ili ribarstvo, izradu proizvoda od tkanine, tkanjem i pletenjem. Reprezentativni su dijelovi starije nošnje i nakit.

Gradski muzej Makarska posjeduje bibliotečni fond s više od 7000 jedinica, uključujući prospekte i hemeroteku. Najveći dio knjige i periodika dolazi zamjenom za muzejska izdanja, časopis Makarsko primorje, ali i kataloge izložbi Gradskog muzeja.

Gradska galerija „Antun Gojak“ 

Gradska galerija ,,Antun Gojak'' osnovana je 1995. Okosnicu fundusa Galerije čini Donacija Gojak koju je gradu Makarskoj 1988. godine darovao Marin Rine Gojak, brat prvog makarskog akademskoga slikara Antuna Gojaka (1907.-1986.). Donaciju Gojak sačinjavaju 132 slike i 201 crtež ovog najznačajnijeg makarskog likovnog umjetnika XX. stoljeća. Druga galerijska zbirka je Zbirka suvremenih autora. Stilski je i kvalitativno raznorodna. U ovoj se Zbirci čuvaju djela umjetnika amatera, te akademskih slikara i kipara. Posebnu vrijednost zbirke predstavlja zastupljenost značajnog broja radova iz Makarske i Makarskog primorja. Muzejski predmeti iz fundusa Galerije upisani su u Registar kulturnih dobara - Listu zaštićenih kulturnih dobara RH od rujna 2008. pod rednim brojem 3792. Osim prikupljanjem, čuvanjem i prezentiranjem fundusa Gradska galerija “Antun Gojak” bavi se i organizacijom povremenih izložbi.

Gradska galerija “Antun Gojak” aktivno sudjeluje u javnom i kulturnom životu grada i kroz organizaciju redovne godišnje Likovne kolonije, te su/organizaciju raznih dobrotvornih akcija i ostalih gradskih manifestacija, uz stalnu i aktivnu suradnju s kulturnim i svim ostalim javnim institucijama. Galerija je i aktivan dionik suradnje sa srodnim ustanovama i udrugama iz makarskih gradova prijatelja - Travnika (BiH) i Olomouca (Češka Republika).

Antun Gojak, po kojem galerija nosi ime, diplomirao je na zagrebačkoj Likovnoj akademiji 1936. godine u klasi profesora Marina Tartaglie. Prije Drugoga svjetskog rata radio je kao profesor crtanja na gimnazijama u Mostaru i Slavonskom Brodu. Najveći dio života proveo je u rodnom gradu. Uglavnom je slikao djela zavičajne tematike s prepoznatljivim motivima krajolika i svakodnevnice stanovnika Makarske i Primorja. 
 

Gradska knjižnica Makarska 

Gradska knjižnica Makarska otvorena je krajem listopada 1916. godine, u jeku I. sv. rata i jedna je od najstarijih kulturnih institucija, a kao samostalna ustanova osnovana je 1995. Prvi put je obnovljena 2019. uz potporu Ministarstva kulture RH. Danas se prostire na više od 250 metara četvornih, a smještena je na I. katu zgrade ''Stare škole'' sagrađene prije više od 150 godina. Broji više od 60 000 svezaka. Značajan i vrijedan dio knjižnice predstavljaju knjige iz privatnih zbirki makarskih donatora.:

  • stara i rijetka izdanja Biblija, nabožne i liturgijske literature iz ostavštine donatora koji su i sami bili visoko crkveno rangirani (Mihovil Pavlinović, Andrija Kačić Miošić, Klement Grubišić, Čobrnić)
  • povijesna literatura važna za domaću historiografiju i lokalnu povijest. Često donacija samih autora poput Ivana Josipa Pavlovića Lučića («Marmora Macarensia» i «Marmora Traguriensia»).
  • rijetka i rana izdanja djela važna za nacionalnu i zavičajnu pisanu riječ (Andrija Kačić Miošić «Razgovor ugodni naroda slovinskoga»)
  • kompletirane enciklopedijske edicije, rječnike, leksikone. Posebno talijanska izdanja iz 19. st. iz ostavštine Cezara Pavišića. Iz te donacije knjižnica baštini i brojna djela vezana za povijest općenito, a posebno Dalmacije.
  • periodika, te rijetki časopisi («Zora dalmatinska», «Sloboda», «Slovinac»)
  • donacija don Petra Kaera vezana za arheološku literaturu i najstarija izdanja arheoloških stručnih časopisa
  • velik i dobro upotpunjen fond udžbenika iz najranijih vremena organiziranog školskog obrazovanja
  • zbirka almanaha i kalendara s rijetkim primjercima i upotpunjenim izdanjima i godištima
  • fond vezan za politički život i aktivnost makarskih političara iz 19. i početka 20. st. («Brzopisna izvješća Dalmatinskog sabora»)
  • prva izdanja djela hrvatske književnosti, tiskana u malim edicijama (Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Antun Branko Šimić, Tin Ujević)

Pored navedenog, knjižnica prati sva recentna izdanja iz raznih područja ljudskog djelovanja, od psihologije do umjetnosti, od maslinarstva do ribarstva itd., a određeni broj knjiga namijenjen je najmlađim korisnicima.

Maestrale - Novi vjetar skrivene Makarske

Maestrale je novi vjetar skrivene Makarske koji oživljava bogatu povijest grada kroz tradiciju, kulturu, umjetnost i turizam. Mjesto susreta i povezivanja lokalnog stanovništva, turista i prolaznika. Osmišljen kao prilika za upoznavanje Makarske kroz skrivene gradske kale, lokalne meštre, kreativne umjetnike te moderne umjetničke instalacije, u grad donosi dašak originalnog kulturnog osvježenja.

Od srpnja do kraja rujna svojim konceptom osvježava turističku ponudu grada kroz tri dijela koji se međusobno nadopunjuju: detour, cooltour i arte.

Maestrale DETOUR donosi turistima jedan novi doživljaj Makarske, mogućnost sudjelovanja  u vođenim kostimiranim turama po staroj gradskoj jezgri, a doživljaj grada uz storytelling upotpunjavaju nastupi lokalnih klapa, zborova i folklornih sastava.

Maestrale COOLTOUR na atraktivnim i skrivenim lokacijama grada – pjacetama i dvorištima stare gradske jezgre nudi domaćima i turistima glazbeno scenske i umjetničke nastupe u autentičnom dalmatinskom ambijentu.

Maestrale ARTE  donosi izložbe umjetničkih instalacija renomiranih mladih umjetnika iz Hrvatske koje se od srpnja do rujna izmjenjuju jednom mjesečno. Ovim projektom Makarska je postala službena „Okolo na moru“ destinacija.

Projekt ,,Maestrale''  sastavni je dio programa događanja ,,Lito u gradu'' , a njegov glavni cilj je ponuditi poseban doživljaj grada kroz oživljavanje kulturne baštine i šarma dalmatinskih kala na interaktivan način i potaknuti osjećaj lakoće življenja karakterističan za mediteransko podneblje kojem Makarska pripada.