GCOM

Gradski centar ,,Osejava'' Makarska

Nakon ukidanja gradskih centara za obavješćivanje, a s ciljem daljnjeg poboljšanja sigurnosti građana, Grad Makarska je  2008. uspostavio moderni centar za informiranje i izvješćivanje – Gradski centar ’’Osejava’’ Makarska. GCOM ustrojen je kao poseban odsjek (Odsjek za poslove izvješćivanja – Gradski centar “Osejava” Makarska ) u Odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske.

GCOM je sustav koji omogućuje građanima Makarske i turistima da korištenjem samo jednog besplatnog telefonskog broja – 08000 112, radijske veze, e-maila te aplikacije Zakrpaj.to komuniciraju s gradskim službama i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Makarske, prijavljuju probleme, prate njihovo rješavanje te pravovremeno dobiju povratne informacije. Putem GCOM-a operateri građane povezuju s komunalnim redarima, kontaktnim policajcima i dežurnim komunalnim službama te inspekcijskim službama.

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18,31/20) i Pravilnika o organizaciji rada, postupanju i odgovornosti GCOM-a (Glasnik Grada Makarske br.1/08) GCOM na jednom mjestu uređuje, organizira i planira sljedeće poslove:

 • videonadzor javnih gradskih površina
 • komunikacijskog centra Odsjeka za komunalno redarstvo
 • distribuira lokalne meteorološke podatke iz vlastitih izvora (Ultrazvučna meteorološka postaja) i DHMZ-a
 • raspolaže seizmografom koji je uvezan u mrežu Seizmološke službe Republike Hrvatske
 • centar je telekomunikacijsko upravljačko središte komunalnih službi, poduzeća i udruga koje raspolažu radijskom vezom
 • u suradnji sa HCK organizira rad i neposredno upravlja Spasilačkom službom (Baywatch) na makarskim plažama
 • koordinira poslovima zemaljskog operatera za potrebe helikopterskog prometa te poslovima slobodnog turističkog letenja (paraglajdera)
 • centar daje tehničku podršku za poslove videonadzora Hrvatske meteorske mreže
 • kontrola prometa na javnim površinama s ograničenim pristupom (stupići)
 • tehnička podrška i komunikacijski centar sustava Civilne zaštite Grada Makarske
 • radarski nadzor (po potrebi) morskog prostora ispred Grada Makarske, te potpora MUP-ovom radarskom sustavu
 • suradnja i omogućavanje pravodobnog protoka informacija prema svim žurnim službama na području Grada Makarske (JVP, DVD, HGSS, Hitna pomoć, HCK, Županijski centar 112).

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.