Plaćanje kriptovalutama

Ovim obrascem moguće je platiti tri vrste računa putem kriptovaluta: 
- Komunalna naknada
- Naknada za uređenje voda
- Komunalni doprinos
(dostupne kriptovalute su prikazane nakon ispunjavanja obrasca)


Tvrtka Electrocoin d.o.o. vrši uslugu procesiranja kriptovalute pri plaćanjima javnih usluga Gradu Makarska. Procesiranje znači konverziju kriptovalute u HRK prema važećem tečaju u trenutku izvršenja usluge, a vršit se preko platforme za procesiranje plaćanja u kriptovalutama PayCek tvrtke Electrocoin.