Udruge

Zajednica športskih udruga Grada Makarske

Zajednica športskih udruga grada Makarske je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe...

Ostale udruge koje se financiraju iz Proračuna Grada Makarske

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18) i članka 28. Pravilnika o financiranju manifestacija za opće...