Komunikacija s građanima

Prijem kod gradonačelnika

Gradonačelnik Makarske u pravilu prima građane na razgovor svakog četvrtka od 10,00 do 12,30 sati. Građani svoj termin, uz obaveznu najavu teme o...

Proračun za građane

U Proračunu za građane prikazan je sažetak proračuna Grada Makarske za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske.

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću provodi se putem interneta kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba.

Prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća

Javnost rada sjednica Gradskog vijeća regulirana je odredbama članaka 96.,97. i 98. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Glasnik Grada Makarske br...

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj...

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se...

Najčešće postavljena pitanja

Kakve stipendije dodjeljuje Grad Makarska studentima i uz koje uvjete? Grad Makarska dodjeljuje stipendije u 4 kategorije: uspješnim studentima...

Zakrpaj to

S ciljem učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema te transparentnosti rada gradske uprave,  na službenim web stranicama dostupan je web servis...