Obrazovanje

Obrazovanje

Grad Makarska u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja vrši:

 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja
 • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji se financira iz gradskog proračuna - programa produženog boravka - Odluka o organizaciji i provođenju Programa produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Makarska („Glasnik Grada Makarske“, br. 18/19), drugi strani jezik i pomoćnike u nastavi
 • stipendiranje studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja grada Makarska ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15)
 • sufinanciranje prijevoza redovitih studenata s područja grada Makarske
 • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja
 • osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja
 • vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja, obrazovanja i sporta koja obuhvaća:
  • poslove gospodarenja i održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje)
  • izradu svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima
  • praćenje šteta na objektima i pripremu dokumentacije radi refundacije šteta.

 

Dječji vrtić ,,Biokovsko zvonce'' - https://dv-biokovskozvonce.hr/

Javna ustanova Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“  utemeljena je 1997. Ustanova broji oko 536 korisnika raspoređenih u 29 skupina smještenih u 8 objekata: DV „Ciciban“, DV „Grdelin“, DV „Maslačak“, DV „Pčelica“, DV „Radost“, DV „Vrapčić“, DV „Zvončica“ i DV „Veseljko“. U vrtiću se provodi redovni program, Montessori program, vjerski program, sportski program i program za rad s potencijalno darovitom djecom u šest  vrsta boravka: desetosatni jaslički boravak, desetosatni cjelodnevni boravak, šestosatni jutarnji boravak, petosatni poslijepodnevni boravak, sedmosatni vjerski i sedmosatni Montessori.

Kroz pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića od kojih su najpoznatiji Male maškare i tradicionalni zajednički ples predškolaca pod nazivom Cvjetni korzo.

 

Osnovna škola Stjepana Ivičevića - http://os-sivicevica-ma.skole.hr/

Osnovna škola Stjepana Ivičevića do 1995. je djelovala pod imenom ,,Vid Mihaljević'' kada mijenja ime u Osnovna škola Stjepana Ivičevića. Broji 695 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. Osnovna škola Stjepana Ivičevića poznata je kao škola bez arhitektonskih barijera, a iz godine u godinu kontinuirano se radi na  poboljšanju uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju.

 

Osnovna škola oca Petra Pericehttp://os-pperice-ma.skole.hr/skola/kontakti

Osnovna škola oca Petra Perice pravni je sljednik Osnovne škole ,,Vid Mihaljević'', a u novoj zgradi na predjelu Zelenke s radom započinje 1999. Danas broji oko 523 učenika raspoređenih u 25 redovita razredna odjela. Osnovna škola oca Petra Perice poznata je po svom statusu eko- škole kao i eko-proizvodima koji nastaju u učeničkoj zadruzi ,,Rogač''.

 

Glazbena škola Makarska - http://gs-makarska.hr/

Osnovna Glazbena škola Makarska počela je s radom 3. studenoga 1986. godine. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa 2007. je Osnovnoj glazbenoj školi odobrilo proširenje djelatnosti na srednjoškolsko glazbeno obrazovanje i izvođenje srednjoškolskog glazbenog programa obrazovanja. Glazbena škola Makarska je glazbeno – pedagoška institucija koja predstavlja temelj glazbene kulture i obrazovanja u ovom dijelu Makarske rivijere. Kroz nju su, kao nastavnici i učenici, prošle mnoge poznate osobe – izvođači i pedagozi koji danas djeluju u mnogim krajevima naše zemlje i svijeta.  Koncertni i operni život, orkestri i komorni ansambli, druge ustanove za glazbeno obrazovanje i  akademije bogatiji su radom ove ustanove.

Glazbena škola broji 320 učenika raspoređenih u 32 odjela. Djelatnost škole obuhvaća predškolski uzrast, osnovnoškolsko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje. Škola ima pet odjela i to: odjel za klavir i orgulje, odjel za gitaru i mandolinu, odjel za puhače, odjel za violinu, solo pjevanje, udaraljke i harmoniku te odjel za teorijske glazbene predmete. Škola je dala veliki broj poznatih mladih i prije svega poznatih umjetnika koji pjevaju i sviraju širom svijeta na što je Grad iznimno ponosan.

Grad Makarska na svom području ima dvije srednje škole čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija: Srednju strukovnu škola Makarska i Srednju škola fra Andrije Kačića Miošića.

 

Srednja strukovna škola Makarska - https://www.sss-makarska.hr/

 

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića - http://ss-fraandrijekacicamiosica-ma.skole.hr/

 

Preddiplomski sveučilišni studij ,,Hotelijerstvo i gastronomija'' - http://www.unist.hr/studiji-i-nastava/hotelijerstvo-i-gastronomija/o-studiju

Od 2019. godine u Makarskoj je otvoren preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija, novi studijski program u obrazovnoj ponudi Sveučilišta u Splitu.

Zahvaljujući uravnoteženom odnosu teorijske i praktične nastave, interdisciplinarnom pristupu te angažmanu vrsnih predavača i mentora, program pruža visoka stručna znanja za samostalan rad u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Predavanja se održavaju u hotelu Park, Ulica kralja Petra Krešimira IV.

Studenti nakon završetka ovog studija, s obzirom na udio teorije u ukupnom programu, mogu nastaviti studij na diplomskom studiju Hotelijerstva i gastronomije koji će u međuvremenu pokrenuti Sveučilište u Splitu ili na drugom srodnom studiju ovog ili nekog drugog sveučilišta. Završetkom diplomskog studija studentima se otvara velika mogućnost da se u budućnosti okušaju na različitim menadžerskim mjestima u ugostiteljstvu, hotelskoj industriji te javnom sektoru koji je u uskoj vezi s ovim djelatnostima.

Preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija moderni je studij, koncipiran po uzoru na najbolje studije ove vrste u svijetu. Namijenjen je prije svega mladima koji se ne boje izazova kakvima obiluje hotelijerstvo i ugostiteljstvo kao svjetski prosperitetna djelatnost. Osobito se ovaj studij predlaže onima koji žele svoje znanje i svoje sposobnosti potvrđivati i usavršavati diljem svijeta.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.