Izjava o pristupačnosti

Grad Makarska nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Makarske koje se nalazi na adresi https://makarska.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Implementacijom novih mrežnih stranica ispunjen je dio zahtjeva, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike ne sadrže alt atribute i / ili kratki tekstualni opis
  • Opisi pojedinih slika su predugi 
  • Video i audio zapisi (snimke sjednica Gradskog vijeća i sl.) nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
  • Dio datoteka (.zip, .pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • Poveznice u nekim slučajeva nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (umjesto njih sadrže samo izraze više, ovdje)
  • Na stranici se nalaze slike koje sadrže tekst a da nisu logotipi (skenovi)
  • U nekim sadržajima prenesenim sa stare stranice nalaze se nepristupačni elementi (pogrešno korišteni HTML elementi, tablice u tablicama i sl.)

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19. listopada 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Makarske.

Grad Makarska će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Makarsku.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grad Makarska korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte https://makarska.hr/

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.