12°C weather icon

Gradska knjižnica Makarska

Sadašnji Grad Makarska jedan je od prvih gradova na istočnoj obali Jadrana koji je prije više od 250 godina imao svoju vlastitu knjižnicu. Ostaci ove knjižnice kao i ostalih knjižnica koje su egzistirale na širem makarskom području čuvaju se u Gradskoj knjižnici Makarska te predstavljaju njenu temeljnu vrijednost.

Gradska knjižnica Makarska je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje knjižnične djelatnosti, standardizirana kao samostalna narodna knjižnica, u smislu odredbi Zakona o knjižnicama. Kao samostalna ustanova osnovana je 04. ožujka 1995. godine a njen vlasnik i osnivač je Grad Makarska. Sredstva za rad knjižnice osigurava osnivač, odnosno Grad Makarska te sama knjižnica iz prihoda od obavljanja djelatnosti. Uz ravnatelja, koji organizira i vodi stručni rad knjižnice, knjižnicom upravlja Upravno vijeće sastavljeno od 3 člana.

Knjižnica raspolaže sa 226 m² površine, od čega je 133 m² u otvorenom pristupu za korisnike, a smještena je na prvom katu zgrade ''Stare škole'' sagrađene prije više od 150 godina još u vrijeme vladavine Austro – Ugarske. Broji više od 56 000 svezaka. Značajan i vrijedan dio knjižnice predstavljaju knjige iz privatnih zbirki makarskih donatora, kao npr.:

 

  • stara i rijetka izdanja Biblija, nabožne i liturgijske literature iz ostavštine donatora koji su i sami bili visoko crkveno rangirani (Mihovil Pavlinović, Andrija Kačić Miošić, Klement Grubišić, Čobrnić…);
  • povijesna literatura važna za domaću historiografiju i lokalnu povijest. Često donacija samih autora poput Ivana Josipa Pavlovića Lučića («Marmora Macarensia» i «Marmora Traguriensia»);
  • rijetka i rana izdanja djela važna za nacionalnu i zavičajnu pisanu riječ (Andrija Kačić Miošić «Razgovor ugodni…»);
  • kompletirane enciklopedijske edicije, rječnike, leksikone… Posebno talijanska izdanja iz 19. st. iz ostavštine Cezara Pavišića. Iz te donacije knjižnica baštini i brojna djela vezana za povijest općenito, a posebno Dalmacije;
  • periodika, te rijetki časopisi («Zora dalmatinska», «Sloboda», «Slovinac»…);
  • donacija don Petra Kaera vezana za arheološku literaturu i najstarija izdanja arheoloških stručnih časopisa;
  • velik i dobro upotpunjen fond udžbenika iz najranijih vremena organiziranog školskog obrazovanja;
  • zbirka almanaha i kalendara s rijetkim primjercima i upotpunjenim izdanjima i godištima;
  • fond vezan za politički život i aktivnost makarskih političara iz 19. i početka 20. st. («Brzopisna izvješća Dalmatinskog sabora»);
  • prva izdanja djela hrvatske književnosti, tiskana u malim edicijama (Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Antun Branko Šimić, Tin Ujević…);

 

Pored navedenog, knjižnica prati sva recentna izdanja iz raznih područja ljudskog djelovanja, od psihologije do umjetnosti, od maslinarstva do ribarstva itd., a određeni broj knjiga namijenjen je uvijek i našim najmlađim korisnicima.

 

 
Kontakt:

GRADSKA KNJIŽNICA MAKARSKA
Don Mihovila Pavlinovića 1/1 (p.p.96)
Tel: +385 (0)21 612 042
Fax: +385 (0)21 679 935 (s naznakom "za Gradsku knjižnicu")
E-mail: gradska.knjiznica@makarska.hr

Ravnateljica: Ana  Duvnjak, mag. bibl.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 08,00 - 20,00h
Subota: 09,00 - 12,00h
Nedjelja: ne radi

 

makarska logo