30°C

Gradska knjižnica Makarska

Sadašnji Grad Makarska jedan je od prvih gradova na istočnoj obali Jadrana koji je prije više od 250 godina imao svoju vlastitu knjižnicu. Ostaci ove knjižnice kao i ostalih knjižnica koje su egzistirale na širem makarskom području čuvaju se u Gradskoj knjižnici Makarska te predstavljaju njenu temeljnu vrijednost.

Gradska knjižnica Makarska je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje knjižnične djelatnosti, standardizirana kao samostalna narodna knjižnica, u smislu odredbi Zakona o knjižnicama. Kao samostalna ustanova osnovana je 04. ožujka 1995. godine a njen vlasnik i osnivač je Grad Makarska. Sredstva za rad knjižnice osigurava osnivač, odnosno Grad Makarska te sama knjižnica iz prihoda od obavljanja djelatnosti. Uz ravnatelja, koji organizira i vodi stručni rad knjižnice, knjižnicom upravlja Upravno vijeće sastavljeno od 3 člana.

Knjižnica raspolaže sa 226 m² površine, od čega je 133 m² u otvorenom pristupu za korisnike, a smještena je na prvom katu zgrade ''Stare škole'' sagrađene prije više od 150 godina još u vrijeme vladavine Austro – Ugarske. Broji više od 56 000 svezaka. Značajan i vrijedan dio knjižnice predstavljaju knjige iz privatnih zbirki makarskih donatora, kao npr.:

 

  • stara i rijetka izdanja Biblija, nabožne i liturgijske literature iz ostavštine donatora koji su i sami bili visoko crkveno rangirani (Mihovil Pavlinović, Andrija Kačić Miošić, Klement Grubišić, Čobrnić…);
  • povijesna literatura važna za domaću historiografiju i lokalnu povijest. Često donacija samih autora poput Ivana Josipa Pavlovića Lučića («Marmora Macarensia» i «Marmora Traguriensia»);
  • rijetka i rana izdanja djela važna za nacionalnu i zavičajnu pisanu riječ (Andrija Kačić Miošić «Razgovor ugodni…»);
  • kompletirane enciklopedijske edicije, rječnike, leksikone… Posebno talijanska izdanja iz 19. st. iz ostavštine Cezara Pavišića. Iz te donacije knjižnica baštini i brojna djela vezana za povijest općenito, a posebno Dalmacije;
  • periodika, te rijetki časopisi («Zora dalmatinska», «Sloboda», «Slovinac»…);
  • donacija don Petra Kaera vezana za arheološku literaturu i najstarija izdanja arheoloških stručnih časopisa;
  • velik i dobro upotpunjen fond udžbenika iz najranijih vremena organiziranog školskog obrazovanja;
  • zbirka almanaha i kalendara s rijetkim primjercima i upotpunjenim izdanjima i godištima;
  • fond vezan za politički život i aktivnost makarskih političara iz 19. i početka 20. st. («Brzopisna izvješća Dalmatinskog sabora»);
  • prva izdanja djela hrvatske književnosti, tiskana u malim edicijama (Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Antun Branko Šimić, Tin Ujević…);

 

Pored navedenog, knjižnica prati sva recentna izdanja iz raznih područja ljudskog djelovanja, od psihologije do umjetnosti, od maslinarstva do ribarstva itd., a određeni broj knjiga namijenjen je uvijek i našim najmlađim korisnicima.

 

 
Kontakt:

GRADSKA KNJIŽNICA MAKARSKA
Don Mihovila Pavlinovića 1/1 (p.p.96)
Tel: +385 (0)21 612 042
Fax: +385 (0)21 679 935 (s naznakom "za Gradsku knjižnicu")
E-mail: gradska.knjiznica@makarska.hr

Ravnateljica: Ana  Duvnjak, mag. bibl.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 08,00 - 20,00h
Subota: 09,00 - 12,00h
Nedjelja: ne radi