Odgovor gradonačelnika Jure Brkana na inicijativu GO SDP-a: Vjerujemo u procjenu države kojom dinamikom, kada i kome se treba pomoći

Zahvaljujem Vam na vašoj brizi i prijedlozima na koji način pomoći stradalima u razornom potresu koji je pogodio ne samo područje Petrinje i Gline već idruga okolna mjesta u Sisačko-moslavačkoj i susjednim županijama. Grad Makarska se od prvog trenutka uključio u pomaganje potresom pogođenih područja te Vas želim upoznati sa sljedećim:

Grad Makarska je 30. prosinca 2020. godine isplatio je na tada jedini službeno otvoren račun za uplatu pomoći – račun Hrvatskog crvenog križa 50.000,00 kuna iz pričuve gradonačelnika jer su nam u tom trenutku to bila jedina dostupna proračunska sredstva, s obzirom na kraj godine. Budući da smo htjeli reagirati odmah uplatili smo koliko smo mogli u tom trenutku dok se ne aktivira proračun za 2021. U suradnji s gradom prijateljem Kavadarci iz Makedonije pomogli smo da u Hrvatsku stigne prva međunarodna humanitarna pomoć iz našeg prijateljskog grada.

Danas, prvog radnog dana u novoj 2021. godini odmah smo u državni proračun, na posebni račun namijenjen ,,donacijama za sanaciju šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji te drugim područjima pogođenim razornim potresima'',uplatili 100.000,00 kuna.

Naša je odluka da ćemo i dalje područjima pogođenim potresom nastaviti pomagati na isti način jer smo uvjereni da je to jedini ispravan put da se pomoć distribuira tamo gdje je najpotrebnije i da se svaka srušena kuća obnovi. Vjerujemo u državu čiji statičari već danima obavljaju svoj posao na terenu i vjerujemo u procjenu države kojom dinamikom, kada i kome, se treba pomoći.

Projekt ,,Jedan grad/jedna kuća'', koji predlažete, za nas nikako nije prihvatljiv iz više razloga. S obzirom da za područje Sisačko -moslavačke županije nije donesen lex specialis kao za područje Zagreba pojedinačne inicijative lokalnih jedinica možda dobro zvuče ali je njihova realizacija neprovediva. Po kojem ključu izabrati obitelj kojoj neki grad želi pomoći, kako, kome i na koji način uplatiti sredstva, tko će i u ime koga ishodovati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju srušenih kuća… Drugim riječima, sve to lijepo izgleda na tv ekranima ali mislim da je svima jasno da je jedini siguran način da svaka, ama baš svaka kuća bude obnovljena, da o tome odlučuje država a ne kako kome padne napamet. Svi mi znamo da je tome tako jer ovo nije prvi put da se u Hrvatskoj dogodila elementarna nepogoda i da se organizira pomoć za stanovništvo.

Zbog svega navedenog ne možemo prihvatiti Vašu inicijativu, a područjima pogođenim potresom pomagat ćemo i dalje po potrebi. Taj proces, na žalost, neće biti završen u nekoliko mjeseci i Grad Makarska će se u pomaganje uključivati i dalje, sukladno pozivima Vlade RH i resornih ministarstva.

Također, želim naglasiti da smo svih ovih dana u kontaktu sa brojnim građanima i tvrtkama iz Makarske kojima smo zahvalni na njihovoj pomoći i angažmanu, stoji u odgovoru gradonačelnika Jure Brkana.