U srijedu 7. listopada 22. sjednica Gradskog vijeća: I. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske

Sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, 22. po redu, održat će se u srijedu 7. listopada u dvorani Vatrogasnog doma, s početkom u 10 sati.

Uz zapisnik sa prethodne sjednice pred vijećnicima će se naći i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. te od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci 2020. godine, I. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2020. te odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za obveznike koji poslovnu djelatnost obavljaju sezonski.

Na dnevnom redu 22. sjednice naći će se i odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja ''Program poticane stambene izgradnje Makarska“ te pokretanju postupka za proglašenje područja poluotoka Sv. Petar i Osejava zaštićenim područjima u kategoriji značajnog krajobraza.

Vijećnici će se raspravljati i o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada, II. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2020. godini te izvješću o radu Makarskog komunalca d.o.o. za 2019. godinu.