Priopćenje gradonačelnika vezano za Pravilnik o unutarnjem redu i novu sistematizaciju radnih mjesta

Po tko zna koji put ovih smo dana opet svjedočili kako pojedini portali selektivno objavljuju informacije i izvrću činjenice – razumijem pojedince i oporbu čiji je posao oponirati vlasti, no barem novinari su ti koji ne bi trebali biti ničiji odvjetnici, već bi se trebali ponašati profesionalno i objaviti cjelovitu informaciju.

Imali su je, ali to nisu učinili. Zašto - mislim da je svima jasno.

Notorna je laž da su izmjene sistematizacije posljedice kaznenih prijava protiv šefa komunalnih redara i dogradonačelnice, a dokazi za to su upravo u medijima. Nova sistematizacija bila je dio predizbornog programa SDP-a na izborima 2013. o čemu sam i nakon toga više puta javno govorio, te najavio zbog čega su one nužne: govorio sam o potrebi osnivanja novog odsjeka za projekte i razvoj, te nužnosti da djelatnici koji su za to već bili educirani u mandatu bivšeg gradonačelnika počnu raditi isključivo na pripremi dokumentacije za projekte za koje postoji mogućnosti neposrednog ili posrednog financiranja iz EU fondova.
Također sam govorio o smanjivanju broja radnih mjesta ali u fazama, jer smatram da je broj djelatnika prevelik i da je i to jedan od razloga neefikasnosti gradske uprave.
Iako su ovom novom sistematizacijom predviđena 2 nova radna mjesta, ukupan broj radnih mjesta u odnosu na dosadašnju je smanjen s 50 na 47, a ukupan broj zaposlenika je smanjen sa 66 na 56. Bez obzira na taj podatak, još uvijek je oko 20-ak % više zaposlenih nego što bi trebalo biti i taj problem bi se trebao riješiti sukcesivno u nekoliko narednih godina.

Kada je 29. rujna 2014.( tada nije bilo ni traga kaznenim prijavama protiv šefa redarstva i dogradonačelnice) na sjednici Gradskog vijeća usvojena nova Odluka o ustrojstvu gradske uprave (sjednica je bila javna, kompletni materijali su bili na internetu, kao i tonski zapis sjednice) potvrđeno je da se ide u novi ustroj: osnivanje novog Odsjeka za projekte i razvoj unutar Ureda gradonačelnika te dva nova odjela: za prostorno uređenje i graditeljstvo i za komunalne djelatnosti.

Dakle, u trenutku kada je Gradsko vijeće donijelo takvu odluku bilo je jasno da slijedi nova sistematizacija i da će biti promjena. Ništa se nije radilo u tajnosti: prije 6 – 7 mjeseci je od pročelnika svih odjela zatraženo da u pisanom obliku daju svoje prijedloge za vlastite odjele što su oni i učinili. Povjerenik Sindikata je također bio upoznat da se radi sistematizacija, ali u tri mjeseca koliko je proteklo od usvajanja odluke o novom ustrojstvu nije mi se pismeno obratio niti izrazio želju za aktivnim sudjelovanjem u njenoj izradi. Reagirao je tek kad nakon što je novi pravilnik stupio na snagu.

Na službenim Internet stranicama Grada Makarske, za razliku od prethodnih godina, objavljen je Pravilnik o unutarnjem redu ( čiji je sastavni dio i sistematizacija radnih mjesta) i da je netko barem bacio pogled na taj dokument vidio bi da se promjene ne odnose samo na komunalno redarstvo.

Nitko, naravno, neće objaviti da je iz Ureda gradonačelnika otišlo troje ljudi (dvoje u mirovinu, a jedno dalo otkaz). Da je u isto vrijeme primljena samo jedna osoba i to na način da smo dva radna mjesta spojili u jedno ( stručni suradnik za pripremu sjednica Gradskog vijeća i kadrovika), da smo poslove koje je radio dugogodišnji tajnik Grada preraspodjelili na postojeće djelatnike. Dakle da je broj radnih mjesta u Uredu gradonačelnika smanjen sa 17 na 15, a broj zaposlenih sa 21 na 18.
Da su neki djelatnici novom sistematizacijom niže rangirani što znači da su dobili neku vrstu ocjene za svoj dosadašnji rad, a da su neki mladi visokoobrazovani ljudi dobili nagrade, jer su se pokazali kao vrijedni i savjesni u svom radu.

Nitko ne govori o tome koliko ja bilo nužno da se Odjel za gospodarenje prostorom razdjeli na dva odjela, iz razloga što su komunalne djelatnosti i prostorno uređenje dva različita sektora koji će puno kvalitetnije i učinkovitije funkcionirati na ovaj način, a što je vrlo važno našim građanima. Nitko neće da kaže kako je novom sistematizacijom ukinuto nekoliko fiktivnih i nepopunjenih radnih mjesta, koje je prethodna HDZ-ova gradska vlast bila rezervirala za svoje članove i simpatizere.

Da, jedna od promjena jest i ta koja se odnosi na odsjek komunalnog i prometnog redarstva, i ja od toga ne bježim. Propisujući viši stupanj stručne spreme želim podići kvalitetu rada samog redarstva. Osim toga, na ovaj način uskladio sam koeficjente radnih mjesta sa važećim zakonskim propisima, koji se dosada nisu poštivali, a što je u više navrata potvrdila i Državna revizija.