Obavijest vlasnicima i korisnicima građevinskih objekata, neizgrađenog građevinskog zemljišta te poljoprivrednog zemljišta o potrebi održavanja istih u svrhu smanjenja opasnosti od požara

Na sastanku Vijeća za prevenciju održanog 27. srpnja 2017., a u sklopu rasprave o protupožarnoj zaštiti, istaknut je problem zapuštenosti okućnica na području grada Makarske zbog kojega sve češće dolazi do ugroze ljudi i imovine.


Stoga Grad Makarska apelira na sve vlasnike i korisnike građevinskih objekata te neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta da svoje okućnice i zemljišta očiste i održavaju u urednom stanju, s ciljem smanjenja opasnosti od požara.


Naime, Odlukom o komunalnom redu propisano je da su vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine urednima i čistima.
Također je navedenom Odlukom zabranjeno na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine spaljivati sve vrste otpadnih tvari.


U slučaju da se građani ne pridržavaju navedenih pravila, sukladno Odluci o komunalnom redu, komunalni redar naredit će otklanjanje uočenih nedostataka. Ukoliko se u ostavljenom roku ne postupi po nalogu komunalnog redara, nedostaci će biti otklonjeni putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.