Gradsko vijeće usvojilo odluku o novom načinu prikupljanja otpada: Implementacija sustava u cijelom gradu do 1. studenog 2018.

Gradsko vijeće Grada Makarske u utorak je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koje su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužna donijeti do 1. veljače. Uvođenjem novog sustava svako domaćinstvo dobit će svoje spremnike ili vrećice, a uz fiksni dio računa tj. minimalnu cijenu  javne usluge, mjesečna će rata ovisiti o broju pražnjenja i veličini kante. Implementiranje sustava na području cijeloj grada očekuje se do 1. studenog, a u međuvremenu će Makarski komunalac donijeti novi cijenik. Do tada, naplata će se vršiti prema važećem cijeniku.


Nova odluka na javnom uvidu građanima koji su mogli davati primjedbe


U uvodnom izlaganju pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Matko Lovreta pojasnio je kako je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano da su jedinice lokalne samouprave na svom području dužne osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog komunalnog otpada. Također je istim zakonom propisano da predstavnička tijela donose odluke o načinu pružanja javne usluge i prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje putem spremnika i prijevoz do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.


-Treba naglasiti da je vezano za ovu novu odluku provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja grada Makarske uključi u pripremu konačnog nacrta prijedloga odluke. Na taj se način željelo upoznati javnost s nacrtom prijedloga odluke te pribaviti eventualna mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi predloženo, ako je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno i u konačnici uneseno u odredbe odluke. Iz izvješća koji je sastavni dio materijala ove odluke možete vidjeti da komentara, prijedloga i primjedbi nije bilo, izvijestio je Lovreta pojasnivši kako je Grad Makarska za pripremu odluke, budući su za to potrebna stručna znanja, angažitao tvrtu Eko Adria d.o.o. iz Pule.

Građani će prvi put plaćati uslugu sukladno svom udjelu u proizvodnji otpada


Koviljka Aškić iz tvrtke Eko Adria naglasila je kako se radi o dokumentu koji jedini detaljno propisuje kako korisnici trebaju postupati sa pojedinom kategorijom otpada te da će u konačnici odluka biti motivirajuća za građane koji će prvi put plaćati uslugu razmjerno svom udjelu u proizvodnji otpada.


-Odluka je napravljena sukladno načelu ''Onečišćivać plaća'' odnosno građani će snositi troškove sukladno svom udjelu u količni miješanog komunalnog otpada. Cijena, što je svima vrlo bitno, sastoji se od fiksnog dijela koji predstavlja cijenu minimalne javne usluge i varijabilnog dijela koji ovisi o broju pražnjenja spremnika ili ako se radi o zajedničkom spremniku, o udjelu korisnika u zajedničkom spremniku. Dakle, nekad su svi korisnici bili tretirani jednako, a ova odluka daje mogućnost da se trošak snosi razmjernu udjelu u proizvodnji miješanog komunalnog otpada, naglasila je Aškić. Također je pojasnila kako se stalnim stanovnicima i stanovnicima koji imaju privremeno boravište u Makarskoj sve ostalo, osim miješanog komunalnog otpada, neće naplaćivati, dok će privredni subjekti uz miješani komunalni otpad snositi troškove i za proizvodni.


Odgovarjući na pitanja oporbenih vijećnika, koje je zanimalo kako će novi sustav gospodarenja otpadom u budućnosti funkcionirati bez reciklažnog dvorišta, zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić najavio je kako će se, sukladno zakonskim odredbama koje to predviđaju, do njegove izgradnje građanima osigurati dva mobilna reciklažna dvorišta za koje je u gradskom proračunu za 2018. predviđeno pola milijuna kuna.
Među ostalim, vijećnike je zanimalo ima li Makarski komunalac d.o.o. adekvatnu bazu podatka svih korisnika javne usluge, u kojoj je fazi javna nabava za opremu potrebnu za uvođenje novog sustava te u kojoj mjeri će poskupiti cijena usluga.


Najveće poskupljenje za one koji u Makarskoj žive povremeno


-Makarski komunalac ima bazu podataka, premda treba reći da se radi o živom organizmu koji se mijenja na dnevnoj bazi. Što se tiče nabavke potrebne opreme, procijenjena vrijendost je 2 milijuna kuna a radi se o kantama za otpad, sustavu za mjerenje otpada i postavljanje otpadomjera na zelenim otocima. Postupak javne nabave bit će proveden do kraja ožujka i siguran sam da će do 1. studenog sustav biti u funkciji, izjavio je direktor Čedo Crljen podsjetivši kako su otežavajuće okolnosti i dalje nepostojanje regionalnog centra u Lećevici i pretovarne stanice u Zagvozdu. Poskupljena će definitvo biti, ne kao u Rijeci ili Šibeniku, 70% ili 100%, ali na osnovu nekih kalkulacija koje smo radili najmanje povećanje će biti za domicilno stanovništvo, nešto veće za privredu, a najveće za one koji u u Makarskoj žive povremeno, odgovorio je Crljen.


-Donošenje ove odluke za nas je neophodno ne samo zbog toga jer se radi o zakonskoj obvezi već i zato što smo turistički grad. Naš grad je poznat po ljepotama i čistoći ali uvijek možemo biti bolji. Svaka promjena uvijek provocira i određeni otpor kojeg će više biti među građanima nego među ostanovima i privredom, no moramo biti uporni i raditi na edukaciji naših sugrađana, naglasio je predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić - Bebek.

Prvi korak ispunjavanje obrasca koje će Makarski komunalac poslati svim građanima


Nakon što Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada stupi na snagu, Makarski komunalac d.o.o. će svojim korisnicima dostaviti obrasce izjave o načinu pružanja javne usluge. Izjava će sadržavati dva stupca; u prvom stupcu će biti podaci o korisniku koje Makarski komunalac već ima, a građani će u drugom stupcu potvrđivati ili ispraviti podatke koji se dobili.
Nakon ispunjavanja izjave korisnik je dužan Makarskom komunalcu vratiti dva obrasca Izjave, u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Po zaprimanju ispunjenih izjava, Makarski komunalac će korisniku će vratiti ovjereni primjer izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.
Paralelno će se raspisati natječaji za javnu nabavu komunalne opreme (spremnici, komposteri, sustav za digitalnu evidenciju vozila, otpadomjeri...)
Nakon obrade podataka i nabave nove opreme djelatnici Makarskog komunalca će dostavljati opremu korisnicima na njihovom kućnom pragu, prema određenom rasporedu. Kada se komunalna oprema implementira na cijelom području grada Makarske, prijeći će se na obračun po novom cijeniku.
Uredbom o komunalnom otpadu je predviđeno da implemetacija i funkcioniranje cijelog sustava treba biti izvršeno do 1. studenog 2018. godine.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.