Advent u Makarskoj - Božićni grad 2019.:Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i trgovine

Na temelju članka VIII. Javnog poziva za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. Klasa:610-01/19-01/10, Ur.broj: 2147/01-03/3-19-2 od 04. studenog 2019.g. Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (u daljnjem tekstu: Komisija za zakup kućica) dana 18. studenog 2019.g. donosi

ODLUKU

o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019.

I.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

Redni broj kućice (ugostiteljstvo)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

6

JOSIPA RAJČEVIĆ vl. obrta za ugostiteljstvo FRITULE MIČI

16

ELJUGA d.o.o.

18

TEO VUKOVIĆ vl. obrta za ugostiteljstvo YETI

12

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA MAKARSKA - KPS Makarska

II.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

Redni broj kućice (trgovina)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

1

OKMAŽIĆ SNJEŽANA vl. trgovačkog obrta Ramova

2

UDRUGA OŠ’ NEŠ Makarska

3

OPG DANJA VRANJEŠ

III.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Makarske najkasnije do 21. studenog (četvrtak) 2019.g. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave prigovora.

Prigovor se podnosi na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, s naznakom “Božićni grad 2019. – PRIGOVOR”.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Konačna Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a sklopit će se Ugovor o zakupu kućice. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečan za iznos PDV-asastavni je dio Ugovora o zakupu kućice.

IV.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.

Klasa:610-01/19-01/10

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-16

Makarska, 18. studenog 2019.g.

Komisija za zakup kućica

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.