Zaklada Kajo Dadić - Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske potpore za građanske inicijative

16.4.2012.

Na osnovi potpisanog Sporazuma o partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Odluke Upravnog odbora Zaklade "Kajo Dadić" od 11.travnja 2012. godine, Zaklada "Kajo Dadić" 16. travnja 2012. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za prijavu za ostvarivanje financijske potpore za građanske inicijative u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade za Decentralizirani program dodjele financijske potpore organizacijama civilnog društva u 2012. godini

UVOD
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva zaključila je sa Zakladom "Kajo Dadić" dana 19.prosinca 2011. godine Sporazum o partnerstvu u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj za provođenje građanskih inicijativa na regionalnoj razini, odnosno za područje sljedećih županija: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.
Temeljem tog Sporazuma Zaklada "Kajo Dadić" raspisuje dva (2) puta godišnje u travnju i rujnu natječaj za dodjelu financijskih potpora građanskim inicijativama koje se provode u lokalnim zajednicama.

A/ VRSTA PRIJAVE – VISINA FINANCIJSKE POTPORE – ROK PRIJAVE – TRAJANJE POTPORE

Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za programsko područje:
''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI'' – građanske inicijative

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH s inicijativom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane grupe građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji. Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i/ili Dubrovačko-neretvanske županije.
Visina financijske potpore: do Kn 13.000,00
Broj potpora koje će se odobriti: do 15 potpora
Rok prijave: 16. svibnja 2012.godine
Trajanje građanske inicijative: do 3 mjeseca, u periodu od 1. kolovoza do 31. prosinca 2012. godine.
B/ UVJETI PRIJAVE
Broj prijava:
Svaka organizacija civilnoga društva u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i/Ili Dubrovačko-neretvanskoj županiji ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako organizacija pošalje više od jedne prijave u ovom natječaju, sve će prijave biti odbijene iz nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.
C/ NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresirane organizacije trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje financijskih sredstava za građansku inicijativu prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu natječajnu dokumentaciju.
Potpisanu i ovjerenu natječajnu dokumentaciju potrebno je prijaviti sukladno Uputama za prijavu građanskih inicijativa. U Uputama je jasno naznačen način dostave dokumentacije.
Natječajnu dokumentaciju, popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku, te priloge treba, isključivo poštom, uz napomenu ''Za natječaj'' poslati na adresu:
ZAKLADA "KAJO DADIĆ"
''Za natječaj-Naš doprinos zajednici ''
Osječka 16
21000 Split
-Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava-
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 16. svibnja 2012. godine), nepotpune prijave, prijave poslane elektronskom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće nalaziti propisana dokumentacija na CD-u ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
D/ GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR
Kriteriji za odabir građanskih inicijativa :
• kvaliteta inicijative
• neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnoga društva
• organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu inicijative
• realan odnos troškova i očekivanih rezultata inicijative
• inovativnost inicijative
• uključenost građana
• udio volonterskog rada
Pored navedenih kriterija Zaklada "Kajo Dadić" će voditi računa da pri odabiru budu ravnomjerno zastupljene sve županije na koje se odnosi natječaj i to na način da će se odobriti najmanje 3 potpore za svaku od županija obuhvaćene ovim natječajem (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitskodalmatinska i Dubrovačko-neretvanska).
E/ DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Zaklade "Kajo Dadić"
www.zaklada-dadic.hr  OVDJE.
Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj natječaj mogu se do 7 dana prije isteka roka za prijavu (do 9. svibnja 2012. godine u 16:00 sati), isključivo postavljati na adresu e-pošte
natjecaj@zaklada-dadic.hr ili putem telefaksa na broj 021/782-975. Odgovori i češće postavljana pitanja biti će objavljeni na za to predviđenom dijelu internetske stranice Zaklade "Kajo Dadić".
F/ PROCJENA KVALITETE PRIJAVA
Na temelju članka 4. Točka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za građanske inicijative po Decentraliziranom modelu provedbe natječaja «Naš doprinos zajednici», prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenjivanje Komisiji za procjenu kvalitete inicijativa.
G/ OBJAVA REZULTATA
Rok za objavu prihvaćenih građanskih inicijativa je lipanj 2012. godine. Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Zaklade "Kajo Dadić": www.zaklada-dadic.hr i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
H/ KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA
Odluke Zaklade "Kajo Dadić" o odobravanju ili neodobravanju potpora su konačne. Svaka organizacija koja je sudjelovala u natjecanju za dodjelu potpora može uputiti prigovor Upravnom odboru Zaklade "Kajo Dadić" u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja u slučaju da je uočila eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene svoje prijave.
Upravni odbor Zaklade dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
I/ MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade "Kajo Dadić" odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes, primjenjuju se odredbe članka 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za provođenje građanske inicijative po Decentraliziranom modelu provedbe natječaja "Naš doprinos zajednici", na način da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade (Komisija za procjenu kvalitete inicijativa i sl.) ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.