U četvrtak 15. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 30. travnja, s početkom u 13,00 sati, u gradskoj vijećnici će se održati 15. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:
1. Prijedlog Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 02. ožujka 2015.godine;
2. Prijedlog Izvješća Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje 01.07.-31.12.2014.godine
3. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2014.g.
    a) Odluka o korišetenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2014.g
    b) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2015.g.
    c) Izvješće o korištenju Proračunske pričuve za razdoblje 01.01.- 31.03.2015.g.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske
5. Prijedlog Odluke o Savjetu mladih Grada Makarske
6. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Makarske sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja naselja Glavica
9. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku o otkupu zemljišta oznake čest.
zem.134/9 z.u. 1010 k.o. Kotišina (parking kod dvorane GSC Makarska i dio Ulice
Europske zajednice)
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za
sklapanjeSporazuma o prijateljstvu između Grada Makarske u Republici Hrvatskoj i Grada Maribora u Republici Sloveniji
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja
Makarska za 2014.g.
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske knjižnice za 2014.g.
13. Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u
2015.g.
14. Prijedlog Plana investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada
Makarske u 2015.g.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.