Priopćenje gradonačelnika Tonća Bilića vezano za Pravilnik o unutarnjem redu Grada Makarske i presudu Visokog upravnog suda RH

Grad Makarska zaprimio je 5. siječnja presudu Visokog upravnog suda RH kojim se ukida Pravlnik o unutranjem redu iz prosinca 2014. Razlog ukidanja Pravilnika ili sistematizacije kako ga češće nazivamo nije sadržaj dokumenta već greška u proceduri – nesavjetovanje sa sindikalnim povjerenikom u postupku donošenja. Spomenute tvrdnje navedene su u obrazloženju Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.
Citiramo: 'Sud smatra neupitnom ovlasti gradonačelnika da donese pravilnik o unutranjem redu upravnih tijela grada kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela…..predmet uređenja osporavanih akata upućuje na zaključak da gradonačelnik Grada Makarske nije prekoračio granice svojih ovlasti utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi'.
Iz navedenog je jasno kako sistematizacija nije poništena zbog smanjenja broja izvršitelja u Odsjeku komunalnog redarstva kako se ovih dana špekulira u javnosti, a iz obrazloženja je neupitno koji je razlog ovakve odluke Suda.
Citiramo: 'Međutim, prema ocjeni Suda, u postupku donošenja osporavanih akata, učinjen je propust koji Pravilnik kao cjelinu čini nezakonitim…..Sud smatra da se prije donošenja osporavanog Pravilnika i njegovih izmjena, njegov donositelj morao savjetovati s ovlaštenim sindikalnim povjerenikom….'
Dakle, sadržaj sistematizacije nije upitan, već se propust dogodio u komunikaciji sa bivšim čelnikom sindikata koji nije izrazio želju kao sindikalni povjerenik aktivno sudjelovati u izradi Pravilnika. Procedura oko usvajanja novog Pravilnika pokrenuta je još prije dostave presude Gradu i isti će biti dostavljen na uvid novom sindikalnom vodstvu sukladno obrazloženju u presudi suda.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.