Prezentacija projekta SPASITELJI 144

17.6.2011.

Jučer, 16. lipnja, u zgradi Grada Makarske održana je prezentacija projekta SPASITELJI 144. Prezentaciju je medijima i predstavnicima gradskih ustanova i udruga održao Ivica Steiner, predsjednik Uprave Steiner telekomunikacija d.o.o. sa svojim suradnicima Igorom Delišimunovićem i Ankicom Vrdoljak.
Nacionalni projekt Spasitelji 144 dobio je potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te brojnih drugih institucija.
Proizvod Spasitelji 144 provodi uslugu TELE-ASISTENCIJE od 0-24 sata. Usluga se provodi iz operativno-komunikacijskih centara, a sastoji iz Nacionalnog centra 144, u Zagrebačkoj županiji. Ovakav centar u Splitsko-dalmatinskoj županiji planira se ustrojiti u sklopu Gradskog centra Osejava Makarska. Opremom, koja je već instalirana, upravljaju djelatnici Centra. Dakle, svi pozivi iz županije, birani sa fiksnog telefona 144, spajaju se direktno u GCOM. Ovaj sustave se, pored postojećih hitnih službi 112, 192, 193 i194, smatra petom hitnom službom koja provodi poslove TELE-ASISTENCIJE 0-24. Služba omogućava provođenje komercijalnih i društvenih djelatnosti u svrhu sigurnijeg življenja, smanjenja državnog proračuna za socijalne namjene i povećanje turističke ponude posebno za:
- osobe koje žive same i strahuju za svoje zdravlje, život i imovinu,
- starije i nemoćne osobe,
- žrtve nasilja u obitelji,
- osobe s invaliditetom,
- roditelje čija su djeca daleko u inozemstvu, na godišnjem, putu…,
- osobe koje su na oporavku nakon operativnog zahvata,
- trudnice,
- djecu s poteškoćama u razvoju,
- oplemenjivanje turističke ponude u vidu brige i pomoći turistima u svim situacijama i vremenu kad su izvan hotela.

Dnevna cijena usluge počinje već sa dvije kune po danu., dodatne usluge, potrebe i dodatni uređaji donose više cijene. Usluga se ugovara na godišnjoj i višegodišnjoj razini.

Čitav sustav i njegovo funkcioniranje interaktivnim primjerima prezentirala je ekipa Steiner telekomunikacija. Mogućnosti sustava zaista su neograničene, a usluga se formira prema potrebi korisnika.

Steiner telekomunikacije u suradnji s Gradom Makarska kreće u ispitivanje interesa za ovom uslugom, a svi zainteresirani mogu, osim pozivom na 144 ili 08000 112 svoj interes iskazati i putem on-line ankete na službenim stranicama Grada Makarske.


Kako djeluje sustav
Hitna socijalna podrška ostvaruje se telekomunikacijskim putem na način da korisnik, u trenutku potrebe, jednostavnim pritiskom na tipku telefona ili SOS privjeska alarmira Operativno-komunikacijski centar gdje agent prosljeđuje poziv prema Uputama o postupanju, a koje su navedene u pristupnom upitniku za svakog člana individualno (osobni liječnik, član uže obitelji, susjed …). Aktiviranjem pozivnog centra pomoć stiže u najkraćem mogućem vremenu, a na monitoru dežurnog agenta pojavljuju se svi podaci o korisniku te se po potrebi alarmiraju i druge službe. Treba naglasiti da Spasitelji pružaju usluge samo ugovornim članovima (kojih je trenutno 500-tinjak samo na širem području Zagreba), a broj agenata koji stoje na usluzi ovisi o broju korisnika na lokalnoj razini. Svakom se članu pristupa individualno uvažavajući njegove želje i potrebe te na taj način svaki član u trenutku potrebe dobiva Hitnu socijalnu podršku dostupnu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.