Održana prva radionica u sklopu izrade Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma

U prostorijama hotela Osejava u srijedu je održana prva radionica povodom izrade Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma Grada Makarske. Iako se radi tek o prvoj radionici u nizu, dionici su pokazali veliki interes za ovu temu. U uvodnom dijelu izlaganja sudjelovali su Josip Karamatić, ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak i Lidija Vukadin Vranješ, savjetnica za projekte i razvoj Grada Makarske, dok je radionicu vodio Petar Kelvišer, predsjednik GI Ruke za bolju Makarsku.
Uvodno izlaganje Josipa Karamatića, naslovljeno Kulturni turizam pružilo je zainteresiranima uvid u nastanak i razvoj ovog posebnog oblika turizma.
Osim temeljnih pojmova kulturnog turizma (turist, atrakcija) polaznici su upoznati s povijesnim razvojem kulturnog turizma i s njegovim pozitivnim i negativnim aspektima. Predavač je iznio i kratak pregled planske dokumentacije vezano za razvoj ovog oblika turizma u RH. Na primjeru programa Europske prijestolnice kulture koji se provodi od 1985. svi su se polaznici mogli upoznati s osnovnim postupcima planiranja i provedbe kulturno – turističkih programa u praksi.
Lidija Vukadin Vranješ se u svom izlaganju osvrnula na problematiku na kojoj je baziran dokument, a to je nedovoljno valorizirana kulturno-povijesna baština te gorući problem makarskog turizma – njegova izrazita sezonalnost i masovan karakter. Prvi korak rješavanju navedenih problema je strateško-planski pristup daljnjem razvoju turizma grada i promišljanje o tome kako ovaj izniman prostor, kako obalni, tako i planinski iskoristiti za raznovrsnu ponudu i turizam koji će privlačiti goste čitavu godinu. Istaknute su i brojne prednosti koje donosi kulturni turizam, a važne činjenice su svakako i to kako kulturni turisti imaju prihode znatno veće od prosječnog turista te potroše više novca na svoje putovanje i svakako su više osviješteni u pogledu očuvanja kulturne i prirodne baštine. Osim toga WTO predviđa porast potražnje u sektoru kulturnog turizma za 15 % godišnje do 2020. I radi ove činjenice vrlo je važan razvoj kulturnog turizma za kojeg Makarska ima sve potrebne resurse te bi zaista bilo šteta da ne slijedimo ovaj trend.
Vukadin Vranješ u svom je izlaganju istaknula i ciljeve izrade Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske: izraditi planski okvir za sustavan razvoj kulturnog turizma; izraditi smjernice za kreiranje specijalizirane autentične turističke proizvode kulturnog turizma; definirati razvojne mjere kulturnog turizma; definirati kulturno-turističke razvojne projekte; izraditi smjernice za njihovu realizaciju.
Prezentirana je i razvojna dokumentacija višeg reda na kojoj se temelji Akcijski plan i radna skupina imenovana za njegovu izradu, koja je već do sada napravila veliki dio posla, a radi se redom o lokalnim snagama iz sektora kulture i turizma, zastupljenih u sva tri sektora, javnom, gospodarskom i civilnom.
Sekundarni podatci za potrebe izrade Akcijskog plana prikupljali su se putem relevantne literature, baza podataka HGK, TZ SDŽ, TZ Grada Makarske, Grada Makarske, stručnih članaka, zakonskih propisa i pravnih akata i sl... Primarni podaci su se prikupljali putem upitnika za izradu SWOT analize koji su putem e-maila poslani interesnim skupinama i čija je povratna informacija bila dobra, radile su se MOF, PESTEC I RECOIL analize radi procjene tržišnog stanja, dubinski intervjui, a u planu je i još jedna radionica sa zainteresiranom javnošću. Prije usvajanja dokument će biti objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Makarske kako bi omogućili zainteresiranoj javnosti da iznese svoje primjedbe, komentare i prijedloge.
Prezentiran je i sadržaj dokumenta, za čiji koncept je korišten model izrade strateškog usmjerenja kako slijedi:
Gdje smo sada? → ANALIZA STANJA
Gdje želimo biti? → VIZIJA, MISIJA I STRATEŠKI CILJEVI
Kako tamo stići? → AKCIJSKI PLAN
Zadnji dio radionice odnosio se na rad u skupinama pod nazivom Aktivna uloga dionika u kreiranju strategije razvoja kulturnog turizma kojeg je vodio Petar Kelvišer iz Građanske inicijative „Ruke za bolju Makarsku“. Metodom „oluje ideja“ i vođenim razgovorom sudionici su promišljali o vlastitim iskustvima unutar zadane teme, uz osvrt na rezultate SWOT analize i prijedloge njezine implementacije u strategiju razvoja kulturnog turizma. Time se nastojalo potaknuti sudionike na njihov osobni angažman s naglaskom na aktivnom građanstvu i međusektorskoj suradnji. Podijeljeni u skupine sudionici su komentirali ponuđene primjere snaga, slabosti, prilika i prijetnji iz SWOT analize. Metodom zajedničkog dogovora odabrali su jedan od ponuđenih primjera iz SWOT analize, te pokušali osmiliti način osnaživanja, smanjivanja, promoviranja ili uklanjanja odabranog primjera u okviru cjelokupne strategije razvoja kulturnog turizma grada Makarske. Razultati rada u skupinama pokazali su potrebu informiranja, osvješčivanja i permenentne edukacije svih dionika u turizmu i kulturi, kao i potrebu strateškog planiranja, osmišljavanja novih sadržaja, te veće institucionalne podrške u daljnajem kreiranju strategije razvoja kulturnog turizma. Evaluacija ove, kao i budućih radionica zasigurno će pomoći u utvrđivanju vizije, misije i strateških ciljeva Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.