Obavijest podnositeljima zahtjeva navedenim u Tablici 1. i 2. koji su ostvarili pravo na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju u Velikom Brdu po Javnom pozivu od 27.04.2017.

GRAD MAKARSKA
Povjerenstvo za davanje na korištenje grobnih mjesta
na mjesnom groblju Veliko Brdo

OBAVIJEST podnositeljima zahtjeva navedenim u Listi reda prvenstva u Tablici 1. i 2.
koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta po Javnom pozivu od 27. travnja 2017.

Obavještavaju se podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta da su na web stranici www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske te Makarskog komunalca d.o.o. objavljene Liste reda prvenstva podnositelja zahtjeva u Tablici 1. i 2. koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju Veliko Brdo.

Podnositelji zahtjeva, koji su ostvarili pravo davanja na korištenje grobnog mjesta, dužni su na ime predujma, do 30. studenog 2017. uplatiti na žiro račun Grada Makarske - Proračun, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke, broj računa HR 4123900011824900000 Model HR 68 poziv na broj 7706 – OIB – 460 iznos od 15.000,00 kn te dokaz o uplati dostaviti u ured br. 27. zgrade Grada Makarske.


S podnositeljima zahtjeva koji su uplatili predujam sklapa se Predugovor o davanju na korištenje grobnog mjesta s brojem grobnog mjesta kako su navedeni u Tablici 1 i Tablici 2, a prema skici na kojoj su numerirane grobnice iz idejnog projekta TD 01/16 - I izrađenog od «Duo-Plan d.o.o. Makarska»


Tablica 2 počinje s brojem grobnog mjesta 80.

Sklapanju Predugovora pristupa se po pozivu.

Klasa: 363-05/17-01/2
Ur.broj: 2147/ 01- 03/6-17-149                                                Predsjednik
Makarska, 6.studenog 2017.                                                  Joze Vranješ, mag. ing. el.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.