Obavijest o otvaranju ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 21. lipnja 2021.

Grad Makarska
Komisija za provođenje natječaja
i otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Makarske

 

 Klasa:  372-03/21-01/1

 Ur. broj: 2147/01-03/6-21- 13

 Makarska, 28. lipnja 2021.

 

 

 

 

O b a v i j e s t

o  otvaranju  ponude na

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske  koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji  dana 21. lipnja  2021.

 

Otvaranje ponude  na  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu  Grada Makarske, koji je objavljen  dana 21. lipnja  2021. u Slobodnoj Dalmaciji

pod klasom: 372-03/21-01/1 ur.broj:2147/01-03/6-21- 11    održat će se dana 30. lipnja   2021. (srijeda) u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Komisije

                                                                           

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.