O B J A V A GRAĐANIMA BIRAČIMA PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 013-01/15-01/28
URBROJ: 2181-06-15-1
Split, 30. travnja 2015.


O B J A V A
GRADANIMA BIRAČIMA PRIPADNICIMA
NACIONALNIH MANJINA
 


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela
1. ODLUKU o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i
2.  ODLUKU  o raspisivanju izbora za jednog predstavnika nacionalne manjine u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave,      
a za dan provedbe izbora određena je
nedjelja, 31. svibnja 2015. godine
Biračko pravo na dan raspisanih izbora ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina naznačenih u
odlukama o raspisivanju, i to:
1.a) NA RAZINI ŽUPANIJE, za članove vijeća nacionalnih manjina birat će:
- za albansku nacionalnu manjinu - 25 članova
- za bošnjacku nacionalnu manjinu - 25 članova
- za slovensku nacionalnu manjinu - 25 članova
- za srpsku nacionalnu manjinu - 25 članova
1.b) U GRADOVIMA, za članove vijeća nacionalnih manjina birat će:
GRAD IMOTSKI
- za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova
GRAD KAŠTELA:
- za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova
GRAD SPLIT
- za albansku nacionalnu manjinu - 15 članova
- za bošnjacku nacionalnu manjinu - 15 članova
- za crnogorsku nacionalnu manjinu - 15 članova
- za makedonsku nacionalnu manjinu - 15 članova
- za slovensku nacionalnu manjinu - 15 članova
- za srpsku nacionalnu manjinu - 15 članova
2.a) NA RAZINI ŽUPANIJE, jednog predstavnika nacionalnih manjina birat će se:
- za crnogorsku nacionalnu manjinu
- za češku nacionalnu manjinu
- za mađarsku nacionalnu manjina
- za makedonsku nacionalnu manjinu
- za njemačku nacionalnu manjinu
- za rusku nacionalnu manjinu
- za slovačku nacionalnu manjinu i
- za talijansku nacionalnu manjinu
2.b) U  GRADOVIMA:
GRAD KAŠTELA
- za bošnjacku nacionalnu manjinu
GRAD MAKARSKA
- za albansku nacionalnu manjinu
- za srpsku nacionalnu manjinu
GRAD SPLIT
- za mađarsku nacionalnu manjinu
GRAD SINJ
- za srpsku nacionalnu manjinu
GRAD SOLIN
- za srpsku nacionalnu manjinu
GRAD VRLIKA
- za srpsku nacionalnu manjinu
OPCINA PODBABLJE
- za srpsku nacionalnu manjinu
Ovom OBJAVOM pozivamo birače pripadnike nacionalnih manjina za koje ce se provesti izbori za
članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina, da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka
upisanih u registar birača.
Biraci mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak upisanih podataka u registar birača u
službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji ili ispostavama ureda prema mjestu svog
prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.
Pozivamo i pripadnike nacionalnih manjina koji ce navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se
izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom, odnosno ispostavama ureda.
Zahtjevi za dopunu i ispravak podataka u registru biraca mogu se podnositi
zakljucno do srijede 20.svibnja 2015. godine
Na dan održavanja izbora, biraci se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih
koji nisu upisani u registar birača.
Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju biracko pravo, a prilikom dolaska na biracko mjesto utvrde,
da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje
potvrdom za glasovanje.
Zahtjev se podnosi ili provjera traži za:
GRAD SPLIT u Splitu, Vukovarska 1, u radnom vremenu od 08,00 – 13,00 h svaki radni dan, telefon
300-231 i 300-121, za ostale gradove i opcine Splitsko-dalmatinske županije, popis birača se nalazi u
Ispostavama i to:
- za Ispostavu Hvar u Hvaru, Milana Kukurina 2, tel. 742–349
- za Ispostavu Imotski u Imotskom, A. Starčevića 23, tel.566-478, 842-355
- za Ispostavu Kaštela u K.Sućurcu,Brace Radića 1, tel. 226-300, 226-133
- za Ispostavu Makarska u Makarskoj, Obala kraljaTomislava 1, tel. 611-262
- za Ispostavu Omiš u Omišu, Trg kraljaTomislava 1, tel. 814-144
- za Ispostavu Sinj u Sinju, Dragašev prolaz 24, tel. 821-221
- za Ispostavu Solin u Solinu, Kralja Zvonimira 81, tel. 213-211,
- za Ispostavu Supetar u Supetru, Mladena Vodanovića 27, tel. 631-095,
- za Ispostavu Trogir u Trogiru, Ivana Pavla II/1, tel. 493-018
- za Ispostavu Vis u Visu, Trg 30.svibnja 1992. br.1, tel. 711-140
- za Ispostavu Vrgorac u Vrgorcu, Tina Ujevica 8, tel. 420-027
Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr omogućen je uvid u registar biraca
putem OIB-a ili MBG-a gradana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima
ovlaštenim za vodenje registra birača.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.