NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA - logotipa tradicionalne makarske slastice

19.3.2012.

Natječaj za izradu logotipa „torte makarane“

Turistička zajednica Grada Makarske i Grad Makarska raspisali su natječaj za izradu logotipa„torte makarane“ kao vizualnog identiteta tradicionalne makarske slastice.
Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja „torte makarane“ kojemu je svrha isticanje na promidžbenim materijalima koje Grad Makarska i Turistička zajednica Grada provode u cilju zaštite i brendiranja te tradicionalne makarske slastice (plakati, letci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Grada Makarske i Turističke zajednice Grada), kao i isticanje na svim ugostiteljskim objektima i hotelskim kućama koji u sklopu svoje ponude proizvode i prodaju tortu makaranu. Sama po sebi „torta makarana“ sa svojim specifičnim izgledom – okrugla, prekrivena rombovima daje već dovoljno materijala za izradu kvalitetnog sustava logo znaka kao vizualnog identiteta „torte makarane“.


Stoga, pozivamo umjetnike/ice, dizajnere/ice, ilustratore/ice, kreativce/ke i stvaratelje/ice da osmisle kreativan i jedinstven logo-znak te osvoje vrijednu nagradu u iznosu od 4.000,00 kuna.


Povjerenstvo za odabir logotipa se sastoji od 5 članova, stručnjaka u svom području: fotograf, etnolog, arhitekt, ak. slikar i turistički djelatnik, čija imena ćemo objaviti naknadno.
Raspisivanje ovog natječaja nastavak je projekta zaštite i brendiranja tradicionalne „torte makarane“, a kreativno i kvalitetno grafičko rješenje makarskog brenda doprinijet će podizanju kvalitete njene prepoznatljivosti u okviru turističko-ugostiteljske ponude grada.
U suradnji s ostalim partnerima u projektu; Hotel Park, Hotel Osejava, Hoteli Makarska, Hotel Biokovo, Apfel Makarska i Dalmacija Wine Expo nastavljamo u ostvarivanju zacrtanih ciljeva zaštite i brendiranja makarskog brenda „torte makarane“ te ćemo u sklopu sajma Dalmacija Wine Expo nastupiti na prigodnom štandu, a u sklopu Dana torte makarane održat ćemo izložbu svih radova pristiglih u sklopu Natječaja za izradu logotipa.
„Torta makarana“ se po mnogočemu razlikuje od sličnih torti te je duboko prisutna u kulturološkim, etnološkim i povijesnim korijenima Makarske, te upravo stoga, ovim natječajem, želimo spojiti kulturu i turizam grada Makarske.NATJEČAJ:


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKE I GRAD MAKARSKA
raspisuju
NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA - LOGOTIPA TRADICIONALNE MAKARSKE SLASTICE TORTE MAKARANEPovod i svrha natječaja

Cilj je ovog natječaja izrada kvalitetnog i prepoznatljivog grafičkog rješenja „torte makarane“ kojemu je svrha isticanje na promidžbenim materijalima koje Grad Makarska i Turistička zajednica Grada provode u cilju zaštite i brendiranja te tradicionalne makarske slastice (plakati, letci, monografija, brošura, suveniri, službene stranice Grada Makarske i Turističke zajednice Grada), kao i isticanje na svim ugostiteljskim objektima i hotelskim kućama koji u sklopu svoje ponude proizvode i prodaju tortu makaranu.

Sadržaj ponude:
1. prijedlog logotipa ispisan u originalnim bojama,
2. prijedlog logotipa ispisan u crno-bijelom odnosu u pozitivu,
3. prijedlog logotipa ispisan u crno-bijelom odnosu u negativu,
4. predaja verzije logotipa na CD-u treba biti u vektorskom obliku ( Adobe Illustrator *.ai ili Adobe Illustrator *.eps).

Smjernice za izradu logotipa:
1. da se iz logotipa može prepoznati torta makarana,
2. da je jednostavan, kreativan i jedinstven.

Idejno rješenja mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe.

Autori mogu predložiti verzije ideja neovisno o datim smjernicama.

Anonimnost natječaja
Kako bi se osigurala anonimnost natječaja, autori rješenja trebaju poslati u zatvorenoj kuverti, s oznakom ZA NATJEČAJ – LOGOTIP, na adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
ili Upravna zgrada Grada Makarske, 1. kat – pisarnica / soba br. 6

Na natječajnom materijalu ( CD, ispis, itd.) ne smije biti napisano ime autora. Uz natječajni materijal treba se nalaziti i manja zatvorena kuverta sa svim kontakt-podacima autora: ime i prezime, adresa, telefon, e-mail.

Rokovi
Rok za predaju idejnih rješenja je 20. travnja 2012.
Naknadno prispjeli radovi neće se razmatrati.

Nagrade
Odabrani rad stječe pravo na nagradu u iznosu 4.000,00 kuna neto.
Autor odabranog rada sklopit će u roku od 8 dana od odluke Povjerenstva ugovor o autorskom pravu, a nagrada će biti isplaćena najkasnije u roku od 8 dana po sklapanju Ugovora.

O rezultatima natječaja autori će biti obaviješteni pismenim putem.
Ako ocijeni da nijedno pristiglo rješenje nije zadovoljavajuće, Povjerenstvo zadržava pravo da ne dodijeli nagradu.
Svi zaprimljeni radovi bit će otkriveni javnosti na prigodnoj izložbi u sklopu „Dana torte makarane“.


Dodjelom nagrade naručitelj stječe sva prava korištenja nagrađenog rada.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.