Ministarstvo kulture objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Na službenim stranicama Ministarstva kulture objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Djelatnosti, manifestacije, aktivnosti i projekti u kulturi koji se procijene da su od velikog interesa za RH financirat će se iz proračuna RH.
Kako stoji u Pozivu, osobe koje imaju pravo podnošenja programa su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Rok za podnošenje prijava je do 26. kolovoza 2016. godine.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu