Lokalnom programu djelovanja za mlade Grada Makarske odobreno 55.000,00 kuna

Nakon uspješne prijave na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih iz prioritetnog područja lokalnih i regionalnih programa za mlade, Grad Makarska odnedavno je nositelj projekta Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske. Riječ je o izradi svojevrsnog strateškog dokumenta kojim će se definirati lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja. Grad će navedeni projekt provoditi uz projektne partnere Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i Udrugu Savjetovalište “Lanterna“, sljedećih godinu dana nizom različitih aktivnosti kao što je održavanje edukacijskih radionica za mlade, provedba SWOT analize s ciljem definiranja vizije, misije i strateških ciljeva Programa te organiziranje panel rasprava i susreta s predstavnicima Grada. U tom smislu, osnovat će se Radna skupina za međusektorsku suradnju te izradu i praćenje Programa, a u njoj će biti djelatnici gradskog Odjela za društvene djelatnosti, predstavnici organizacija civilnog društva te sami mladi. Organizacijom aktivnih treninga u projekt će se nastojati uključiti i Vijeće za prevenciju Grada Makarske, Odbor za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske, Odbor za kulturu, umjetnost i zabavu te Odbor za međugradsku suradnju. Posebna pozornost posvetit će se formiranju i praćenju rada Savjeta mladih Grada Makarske, s obzirom na to da je Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici 30. travnja 2015. donijelo Odluku o formiranju Savjeta mladih Grada Makarske. Projekt također predviđa informiranje mladih o mogućnostima koje im nudi uključivanje u rad organizacija civilnog društva kroz volontiranje te osmišljavanje i provedbu zagovaranja u javnim politikama. Na taj način direktno će se utjecati na povećanje razine informiranosti i obrazovanja mladih, jačat će se međusektorska suradnja, osnaživat će se kapaciteti Savjeta mladih, Vijeća učenika i organizacija civilnog društva, povećat će se razina svijesti mladih o važnosti sudjelovanja u kreiranju javnih politika, te će se općenito utjecati na povećanje kvalitete života mladih u Makarskoj. Projekt izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske svojevrsni je nastavak suradnje Gradskog Odsjeka za projekte i razvoj i organizacija civilnog društva započete još u veljači ove godine na inicijalnom sastanku „Uloga suradnje civilnog i javnog sektora u razvoju zajednice“ na kojem su, između ostalog, definirane zajedničke projektne aktivnosti u sklopu programa javno-civilnog partnerstva. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih s 55.064,00 kuna, a za njegova voditelja imenovan je Petar Kelvišer, predsjednik Građanske inicijative „Ruke za bolju Makarsku“.  

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.