Konačna odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022.

Na temelju članka VIII. Trećeg ponovljenog javnog poziva za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022., Klasa: 610-02/22-01/45, Ur.broj: 2181-6-05-05-22-50 od 16. studenog 2022.g. Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022. dana 24. studenog 2022.g. donosi

 

KONAČNU ODLUKU

o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022.

 

I.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva  za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022., na lokaciji Šetalište fra Jure Radića u Makarskoj – parkiralište Osejava je:

 

Redni broj kućice

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

2.

 Vedran Alać, vl. UO „Skala“, Obala kralja Tomislava 2, Makarska

3.

Vedran Alać, vl. UO „Skala“, Obala kralja Tomislava 2, Makarska

 

II.         

Pozivaju se ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica da uplate ukupan iznos ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a najkasnije do 25. studenog (petak) 2022. te potom, uz prethodnu najavu na broj telefona 021/608-443, pristupe u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, soba broj 28 II/kat radi potpisivanja Ugovora o zakupu kućice i dostave dokaz o uplati, koji će biti sastavni dio Ugovora.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave ove Odluke ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine, uvećan za iznos PDV-a, do roka navedenog u prethodnom stavku, Grad Makarska zadržava uplaćenu jamčevinu, a kućicu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu kućicu.

Primopredaja kućice zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu kućice komunalnom redaru Grada Makarske.

 

III.

 

            Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.

 

Klasa:  610-02/22-01/45                                                       

Ur.broj: 2181-6-05-05-22-62                              

Makarska, 24. studenog 2022.g.                        

                                                                                                

                                         

Komisija za provođenje   javnog poziva i otvaranje ponuda

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.