Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana: Primjedbe se zaprimaju do 20. lipnja

U Gradskoj vijećnici u petak je upriličeno javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Pozorno su ga pratili novi gradski čelnici gradonačelnik Jure Brkan te zamjenici Joze Vranješ i Dražen Nemčić, kojima je ovo bila prva aktivnost nakon preuzimanja funkcija.

Tonći Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a nazočni su bili Jadranka Selak, savjetnica za prostorno planiranje i uređenje grada, Dragan Srzić, voditelj Odsjeka za graditeljstvo i zaštitu okoliša, podsjetio je da je Grad Makarska objavio javnu raspravu s javnim uvidom o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske u trajanju od 15 dana. Započela je 5. i trajat će do 20. lipnja, u Gradskoj vijećnici, u prizemlju zgrade Grada Makarska, izložen je grafički i tekstualni prijedlog Plana, građani mogu napraviti uvid svakim danom od 10 do 14 sati.

Postupak izrade započeo je temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Makarske od 30. travnja 2015., a izrada je ugovorom povjerena splitskom ovlaštenom društvu Geoprojekt d.d..

Kako je istaknuo Vuković zadnje izmjene Prostornog plana Grada Makarske bile su 2009, i od tada stiglo je više od 130 zahtjeva, od kojih je pozitivno riješeno, bar za sada njih svega petnaestak. Međutim, formalni dio postupka se vodi upravo sada te primjedbe koje se zaprimu do 20. lipnja, sve će biti razmotrene i sve će dobiti pismeni odgovor. Ukoliko bude više bitnih promjena zakonska je mogućnost da se javna rasprava i ponovi. Javna rasprava se može ponavljati tri puta. Nakon javne rasprave postupak izrade i donošenja Plana ide dalje, od strane Izrađivača vrši se obrada primjedaba, podnosi se izvješće gradonačelniku, koji utvrđuje konačni prijedlog Plana te se isti dostavlja na suglasnosti u županijski zavod za prostorno uređenje i resorno ministarstvo, te ako Plan dobije potrebne suglasnosti potom ide na usvajanje na Gradsko vijeće.

Govoreći o predloženim izmjenama Prostornog plana Grada Makarske Ivana Bojić i Gordana Barbarić, naglasile su da je u svim elementima poštovana Odluka o izradi Prostornog plana, a prije svega je izvršeno usklađenje Plana sa u međuvremenu donesenim novim zakonskim propisima, a posebno usklađenje sa novim županijskim Prostornim planom iz listopada 2013. Posebno su se planirale turističke zone unutar naselja i izvan granice naselja, gdje je posebno važan prostor Biloševca na kojem se kroz ove izmjene, po zahtjevu velikog investitira trgovačkog društva Violeta, planira izgradnja prvog makarskog hotela visokokategornika, hotela sa 5 zvjezdica. Isti je hotel planiran na prostoru odmah zapadno od novog hotela Romana. U nastavku je dalje planiran i moderan turistički kamp, također za poznatog investitora. Inače, sve izmjene i dopune su rađene sukladno zahtjevima smjernicama i posebnim uvjetima javno-pravnih tijela. Također je usklađena i granica Prostornog plana sa granicom iz Prostornog plana Parka prirode Biokova kao posebnog zaštićenog područja. Izmjenama Plana na Voliciji bi se trebalo urediti kružno križanje, riješiti Ulica Ivana Gorana Kovačića, plato za početnu stanicu žičare, lokacija za reciklažno dvorište, heliodrom na Osejavi, dogradnja, odnosno novi hotel na parkingu hotela Meteor, definirati nova lokacija vodospreme u Kotišini. Nadalje, planskim dokumentom omogućit uređenje plaže s izvedbom pera i priveza, a Platno definirat kao zasebnu rekreacijsku zonu izvan naselja, planirana je izgradnja vrtića, sveukupno 30 izmjena. Po pitanju individualne stambene izgradnje ide se na to da kvocijent izgrađenosti bude što manji. Kako je istaknula Bojić bespravne izgradnje nije bilo puno, a pojedinačni slučajevi su legalizirani. Za koridor obilaznice kroz Makarsku na zahtjev Hrvatskih cesta koridor je proširen s 50 na 75 m.

Javnom izlaganju nije bio nazočan veći broj građana. Ipak, oni koji su pratili što će se događati s izmjenama prostornog plana nisu bili zadovoljni negativnim odgovorom na svoje zahtjeve. Toma Buljubašić, vlasnik kuće uz buduće reciklažno dvorište, drži da će se time ugroziti kvaliteta života nekoliko obitelji na ovom dijelu grada, i mišljenja je da treba iznaći novu lokaciju. Mate Jujnović, vlasnik prometa d.d. Makarska pitao je kako je moguće da na prostoru stare Metalplastike susjedi oko njega grade, a njegov objekt nije u građevnoj zoni na parceli od 16 tisuća četvornih metara. Ni Vihoru Puhariću nije bilo jasno zašto njegova parcela u Batinićima nije prikazana kao izgrađeno građevinsko zemljište.

Gradonačelnik Jure Brkan kao moguću novu lokaciju za reciklažno dvorište vidi prostor gdje je bila balirka, a iznenadilo ga je kako bivši gradonačelnik svoj projekt Burolino nije uvrstio u Plan, a planirao ga je graditi.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio Prijedloga plana. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi. Nositelju izrade, odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, zainteresirani građani, pravne osobe, udruge i drugi, svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 20. lipnja. Pismena slati na adresu:Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Obala kralja Tomislava 1, 21300 M a k a r s k a, uz naznaku „Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

J.Morović