Javni poziv za podnošenje prijava na manifestaciju ''Ribarske večeri'' za sezonu 2015.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), te Odluke o proglašenju sajmenih dana na području grada Makarske , Klasa: 610-01/15-10/2, Ur.broj: 2147/05-06/1-15-2, od 20. svibnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. lipnja 2015. godine, raspisuje


 

                                                          J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestaciji «Ribarske večeri» za sezonu 2015. godine

I.
Pozivaju se ugostitelji, trgovci, OPG-a, Udruge i sl. s područja grada Makarske, za podnošenje zahtjeva za iskazivanje interesa za sudjelovanje na tradicionalnoj manifestaciji «Ribarske večeri» u sezoni 2015. godine.

«Ribarske večeri» održavaju se:
16. srpnja,
23. srpnja,
29. srpnja,
05. kolovoza,
11. kolovoza,
19. kolovoza,
03. rujna.

Mjesto održavanja «Ribarskih večeri» je Obala kralja Tomislava – gradska riva.

II.
Pravne ili fizičke osobe u danima održavanja manifestacije «Ribarske večeri» nude piće, pečenu ribu, plodove mora, pršut, sir i sl. kao sadržaj ugostiteljske ponude.

Pored ugostiteljske ponude mogu se prodavati i proizvodi iz vlastitog OPG-a, prodaja plodina i drugi prigodni proizvodi.


III.
Vrijeme održavanja sajma je od 16,00 sati do 24,00 sata.


IV.
Raspored dodijeljenih mjesta te naplatu istih obavljat će Odsjek komunalnog i prometnog redarstva Grada Makarske.

Cijena plaćanja javne površine utvrđena je Zaključkom Klasa: 610-01/15-10/2, Ur.broj: 2147/05-06/1-15-03 od 19. lipnja 2015. godine.


V.
U slučaju neplaćanja dodijeljenog mjesta iz točke IV. korisniku će se uskratiti svako daljnje sudjelovanje u «Ribarskim večerima».


VI.
Obveza je prodavatelja iz točke II. ovog poziva osigurati posudu za otpatke te istu po završetku manifestacije odložiti na propisan način.


VII.
Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju u PISARNICU Grada Makarske (soba 7). Na prijavi jasno ispisati naziv podnositelja (adresa, broj telefona/mobitela) te naglasiti «ZA RIBARSKE VEČERI».
Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.


VIII.
Prijave se podnose zaključno sa 06. srpnja 2015. godine do 12,00 sati.


IX.
Zainteresirani mogu dobiti sve dodatne informacije svaki radni dan u sobi 15. (I kat) u zgradi Grada Makarska.


X.
Grad Makarska će nakon roka za zaprimanje prijava objaviti naziv i broj korisnika na «Ribarskim večerima» na web stranici Grada Makarska te na oglasnoj ploči Grada Makarska.

KLASA: 610-01/15-10/2
UR.BROJ: 2147/05-06/1-15-04
Makarska, 29. lipnja 2015.
                                                                                                                       Gradonačelnik
                                                                                                                       Tonći Bilić, ing


 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.