Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata

12.11.2012.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb


Ministarstvo turizma objavljuje
JAVNI POZIV
za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati
za korištenje Strukturnih fondova EU


I. Predmet javnog poziva je identifikacija razvojnih turističkih projekata prihvatljivih za financiranje iz Strukturnih fondova EU u 2013. godini i u financijskoj perspektivi 2014-2020. sukladno tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati na Strukturne fondove EU formira baza projekata i obavlja njihovo vrednovanje kroz stupanj spremnosti temeljem do sada prikupljene dokumentacije i definiranih izvora sufinanciranja potrebnih za realizaciju projekta i apliciranje na Strukturne fondove EU. Time se namjerava doći do prihvatljivih projekata visokog stupnja spremnosti koji će biti usmjeravani na daljnje mogućnosti institucionalne i financijske podrške ka dovršetku pripreme za apliciranje na Strukturne fondove EU.
II. Projekti su podijeljeni u 3 (tri) skupine:
1. javna turistička infrastruktura;
2. poslovna turistička infrastruktura;
3. ljudski potencijali u turizmu,
III. Projekti koji mogu aplicirati:
1. Javna turistička infrastruktura
U prihvatljive turističke projekte spada javna turistička infrastruktura za jačanje konkurentnosti destinacija kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude:
• javna turistička infrastruktura za razvoj kongresnog turizma: gradski višefunkcionalni centri/dvorane za kongrese/konvencije/izložbe/koncerte i sl.;
• javna sportsko turistička infrastruktura: javna golf igrališta, osnovna infrastruktura u planinsko-športskim mjestima, javni bazeni i sl.;
• javni tematski turistički parkovi: zabavni, kulturni, znanstveni, sportsko-turistički, aqua parkovi i sl.;
• javne tematske turističke rute i putovi: gastronomski, vinski, kulturni, povijesni, biciklistički, pustolovni, zabavni i sl.;
• javna turistička infrastruktura za razvoj zdravstvenog turizma: zdravstveni, lječilišni, spa i wellness;
• javna turistička infrastruktura za razvoj kulturnog turizma: objekti kulturne baštine za potrebe turizma kao što su utvrde, dvorci, palače, kurije, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, kuće tradicijskih zanata;
• javna turistička infrastruktura za razvoj turizma u prirodnim zaštićenim područjima
• ostala javna turistička infrastruktura: turistički informativni centri, javni parkovi javna parkirališta i garaže, javne plaže i kupališta, panoramske žičare, ceste, putovi i staze sa pripadajućim objektima, objekti za smještaj mladih i pripadajući sadržaji; objekti za smještaj i pripadajući sadržaji u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; i drugi objekti javne infrastrukture u turizmu prema Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09).
2. Poslovna turistička infrastruktura
U prihvatljive turističke projekte poslovne turističke infrastrukture spadaju projekti osnovnih i dodatnih ugostiteljsko-turističkih sadržaja subjekata iz malog i srednjeg poduzetništva u turizmu za jačanje konkurentnosti destinacija kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude:
a. smještajni ugostiteljski objekti vrste pansion, te hotel, aparthotel, kamp s 3 i više zvjezdica (novogradnja i adaptacija postojećih objekata) iznad
40 kreveta sa dodatnim sadržajima za jačanje konkurentnosti destinacije kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude;
b. dodatni turistički sadržaj za navedene vrste smještaja pod a) za razvoj zdravstvenog, kongresnog, sportskog, kulturnog, zabavnog i drugih oblika turizma: spa i wellness, sport i rekreacija, teniski tereni, bazeni i aquaparkovi, igrališta na nogomet, golf igrališta, objekti kongresnog i zdravstvenog turizma za cjelogodišnje poslovanje i druga turistička ponuda za jačanje konkurentnosti destinacije i obogaćivanje njene ukupne ponude.
3. Ljudski potencijali u turizmu
U prihvatljive projekte spadaju obrazovni projekti jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu:
• projekti koji za cilj imaju podršku pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage u turizmu;
• jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u tržište rada u turizmu;
• unapređenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju za potrebe turističkog sektora;
• jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje procesima u turizmu;
• projekti strukovnog obrazovanja u turizmu;
• projekti cjeloživotnog obrazovanja kadrova u turizmu;
• projekti obrazovanja svih dionika o upravljanju destinacijama i kreiranje novih turističkih proizvoda;
• projekti obrazovanja za upravljačke strukture u turizmu;
• projekti obrazovanja u cilju jačanja prepoznatljivosti gastronomije;
• projekti jačanje ukupne konkurentnosti kroz obrazovanje članica strukovnih udruga u turizmu;
• projekti motiviranja mladih za zanimanja u turizmu;
• programi obrazovanja za stvaranje novih inovativnih proizvoda u turizmu, energetsku učinkovitost i očuvanje okoliša za potrebe turizma i sl.;
• ostali projekti jačanja konkurentnosti ljudskih resursa za turizam.
IV. Prijavitelji projekata mogu biti:
1. Javna turistička infrastruktura:
• općine, gradovi, županije i država, odnosno njihova trgovačka društva, institucije i organizacije (npr.: regionalne i lokalne turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode i dr. koje svoj profit, sukladno svom statusu, reinvestiraju u osnovnu djelatnost).
2. Poslovna turistička infrastruktura:
• trgovačka društva i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti u kategoriji malog i srednjeg poduzetništva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07 i 53/12).
3. Ljudski potencijali u turizmu:
• obrazovne i znanstvene institucije i organizacije, sustav turističkih zajednica - regionalne i lokalne turističke zajednice, općine, gradovi, županije (odnosno njihova trgovačka društva), trgovačka društva i obrti, javne ustanove, udruge s programima u turizmu.

V. Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su:
- Ispunjen obrazac zahtjeva (TP_SFEU/12) koji se nalazi na internet stranici Ministarstva (www.mint.hr) te sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o predloženom projektu (prikupljena i potrebna dokumentacija).
VI. Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2012.g., a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (TP_SFEU/12) isključivo on-line prijavom na internet stranicama Ministarstva www.mint.hr.


KLASA: 911-02/12-17/5
URBROJ: 529-07-12-1
Zagreb, 31. listopada 2012.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.