JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02.) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/09 i 13/09) Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa udruga građana
iz Proračuna Grada Makarske za 2012. godinu

Članak 1.
Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Grada Makarske za 2012. godinu.

I. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.
Iz Proračuna Grada Makarske financirat će se projekti i programi od interesa za Grad Makarsku, onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. da je u gradu Makarskoj registrirano područje djelovanja udruge, njezinih podružnica ili ustrojstvenih oblika,
2. da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Makarsku i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled.

II. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.
Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:
1. kultura:
a. likovna djelatnost,
b. glazbena djelatnost,
c. glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
d. kazališna djelatnost,
e. filmska i video djelatnost,
f. knjižna i nakladnička djelatnost
g. nova medijska kultura,
h. znanstveno - istraživačka djelatnost,
i. program očuvanja tradicije i običaja,
j. program tradicionalnih manifestacija;
2. tehnička kultura;
3. sport:
a. natjecanja,
b. sport i rekreacija građana,
c. sport i rekreacija osoba s invaliditetom,
d. sport i rekreacija djece i mladeži;
4. zdravstvo i socijalna skrb:
a. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice,
b. unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
c. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
d. pomoć siromašnima,
e. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
f. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
g. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
h. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
i. unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
j. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
k. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
5. sustav zaštite i spašavanja;
6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana grada Makarske.

Članak 4.
Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su:
kontinuirano i uspješno provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa, suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, promicanje Makarske na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu prijavnice ispunjenom na računalu, neće biti razmatrane.

Sve informacije možete dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, soba broj 5 zgrade Grada Makarske, ili na broj telefona 608 433.

Članak 6.
Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Članak 7.
Rok za podnošenje prijava je 11. studenoga 2011.

Članak 8.
Programe će u roku od 60 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.
Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Grada Makarske za 2012. godinu.
Prihvaćeni programi će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Makarske u 2012. godini.

Članak 9.
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na adresu:
Grad Makarska
Odjel za društvene djelatnosti
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska


Klasa: 402-03/11-30/2
Ur. broj: 2147/05-06/1-11-1
U Makarskoj, 14. listopada 2011.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.