Javni poziv nositeljima prava na graničnim i predmetnim nekretninama o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – Ulice Zrinsko-frankopanske u Makarskoj

Klasa: 930-01/17-01/31

Ur.broj: 2147/05-03/3-17-1

Makarska, 24. travnja 2017.

Na temelju članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Gradonačelnik Grada Makarske objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na graničnim i predmetnim nekretninama o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste–Ulice Zrinsko-frankopanskeu Makarskoj

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na predmetnim i susjednim nekretninama, koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta, o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje u naslovu navedene nerazvrstane ceste.

Oznaka ceste: Ulica Zrinsko – frankopanska

Opis dionice: predmetna cesta se sastoji od asfaltnog zastora i nogostupa i proteže se od križanja sa

ulicom Oca Petra Perice,sjeverno iznad višestambenih zgrada naselja „ Istok-centar“

i završava kao slijepa ulica sa parkingprostorom na jugoistočnoj strani naselja

„Istok“.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Ante Radman, mag.ing.geod. et geoinf., TRIGONOMETAR d.o.o., Makarska, Ul. Petra Krešimira IV 52A.

Kako spomenuti Zakon o cestama predviđa evidentiranje izgrađene (postojeće) ceste, a predmetna je cesta cijelom svojom dužinom definirana postojećim zidovima, rubnjacima i nogostupom, takvo postojeće stanje ceste evidentirat će se u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa predmetnom cestom mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 10 svibnja (srijeda) 2017. godine, u vremenu od 8.00 do 9.00 sati, u prostoru Vijećnice Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

Gradonačelnik,

    Tonći Bilić, ing..

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.