JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a sportsko rekreativne zone PLATNO

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09) i zaključka Gradonačelnika od dana 08. lipnja 2011. godine


GRAD MAKARSKA
O B J A V LJ U JE


JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU-a sportsko rekreativne zone PLATNOI. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU-a sportsko-rekreativne
zone PLATNO provest će se od 08.06.2011.god. do 08.07.2011.god.
II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a sportsko-rekreativne zone PLATNO održat će se u trajanju od 30 dana i to od 08. lipnja do 08. srpnja 2011. godine, u sobi 26, u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,oo do 13,oo sati.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 29.lipnja s početkom u 12 sati, također u sobi 26.
IV. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana te sažetak za javnost.
V. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u knjigu primjedbi.
VI. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do
08. srpnja 2011. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a sportsko-rekreativne zone
PLATNO – javna rasprava“.

v.d.pročelnika Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.
Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.