Javna rasprava

11.2.09.


Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br0j 76/07) te Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Makarske sa 75. sjednice održane dana 09. veljače 2009. godine, Odjel za gospodarenje prostorom


O b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU


o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje» Makarska

I.
O utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje» Makarska provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.

II.
Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje » trajati će od 18.veljače do 20. ožujka 2009. godine.

III.
Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske, svim zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje » Makarska.
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.
O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje» Makarska održati će se javno izlaganje i to na dan 12.ožujka 2009. godine (četvrtak), s početkom u 13,00 sati, u dvorani DVD Makarska .

V.
Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 20.ožujka 2009. godine, mogu Gradskom poglavarstvu Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja «Program poticane stambene izgradnje » na adresu:
GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1


Klasa: 021-01/08-01/ 5144-33
Makarska,09. veljače 2009.

v.d. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.