Izbori za članove vijeća mjesnih odbora: Rješenje o određivanju biračkih mjesta

R E PU B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD MAKARSKA
IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

KLASA: 015-06/17-01/5
URBROJ: 2147/01-04-/01-17-2
Makarska, 8. studenog 2017.


Na temelju čl. 31., čl.33. i čl. 34. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske(Glasnik Grada Makarske broj:12/13, 6/14, 7/14 i 15/17) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova Vijeća Mjesnih odbora, donosi

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području
Grada Makarske


Za područje mjesne samouprave Grada Makarske određuju se slijedeća biračka mjesta1. biračko mjesto broj 1.
MJESNI ODBOR RATAC - ZELENKA
OŠ PETRA PERICE - MAKARSKA, SLAVONSKA BR.35.

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: ALBERTA FORTISA, ANTE STARČEVIĆA 90-132 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 61-133 (NEPARNI), BARANJSKA, BRAČKA, CVJETNA, DMINE PAPALIĆA, ĐAKOVAČKA ULICA, HERCEGA STJEPANA, HVARSKA, IMOTSKA, ISTARSKA, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 72-128 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 39-59 (NEPARNI), LIČKA, MAKARSKIH ISELJENIKA, MASLINARSKA, POD TREĆIM MOSTOM, POŽARE, PUT CVITAČKE, PUT KULICE, PUT POŽARA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SLAVONSKA, SPLITSKA, STARI VELIKOBRDSKI PUT, SVETOG FLORIJANA, ŠIBENSKA ULICA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KOTROMANIĆA, VINOGRADARSKA, VUKOVARSKA 139-141 (NEPARNI), VUKOVARSKA 42-100 (PARNI), VUKOVARSKA 33-125 (NEPARNI), VUKOVARSKA 26-40 (PARNI), ZADARSKA, ZAGREBAČKA

2. biračko mjesto broj 2.
MJESNI ODBOR BILI BRIG - GORINKA
DJEČJI VRTIĆ, DR. MATE UJEVIĆA 5

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 36-88 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 16-32 (PARNI), ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, BANOVIĆEVA, DR. MATE UJEVIĆA, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, ILIRSKA, JAVNE DOBROTVORNOSTI, KIPARA MEŠTROVIĆA 1-43 (NEPARNI), KIPARA MEŠTROVIĆA 2-38 (PARNI), LULIĆEVA, MARKA MARULIĆA, MATIJE GUBCA, MOLIZANSKIH HRVATA, NIKOLE TESLE, PETRA SVAČIĆA, PUT MLIKARICA, PUT PUHARIĆA, PUT UMCA, PUT ŽUKE, ŠILOBADOVIĆEVA, VLADIMIRA NAZORA, VUKOVARSKA 1-31 (NEPARNI), VUKOVARSKA 8-24B (PARNI)

3. biračko mjesto broj 3.
MJESNI ODBOR PLAŽA-SINOKOŠA
UDRUGA "SUNCE", KRALJA P. KREŠIMIRA IV 9

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 7-59 (NEPARNI), DON FRANE BULIĆA, JADRANSKA 1-7 (NEPARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 2-70 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 1-37 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA, NERETVANSKIH KNEZOVA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 14-28 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 13-27 (NEPARNI), PUT GLAVICE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA, TRG 4. SVIBNJA 533.

4. biračko mjesto broj 4.
MJESNI ODBOR CENTAR
BIVŠA KNJIŽARA, TRG HRPINA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MAKARSKA, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, STJEPANA IVIČEVIĆA 2-4B (PARNI), ŠET.DR FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA,ZAGORSKA ULICA

5. biračko mjesto broj 5.
MJESNI ODBOR BIDOL-VRPOLJE
VATROGASNI DOM, POTOK 2

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: "VELIKA VRATA", ANTE STARČEVIĆA 0-12 (PARNI), BIOKOVSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 2-30 (PARNI), DUBROVAČKA 2-4 (PARNI), DUBROVAČKA 1-5A (NEPARNI), FRA PAVLA JAKIĆA, IVANA PAVLOVIĆA-LUČIĆA, JAKŠE RAVLIĆA, KAŽIMIRA LJUBIĆA, KOTIŠKA 1-35 (NEPARNI), MAKAR, MARINA DRŽIĆA, MIHOVILA GLAVINIĆA, PETORICE ALAČEVIĆA, POTOK, PUT MAKRA, PUT MLINICA, PUT MOČE, SLIKARA GOJAKA, STJEPANA IVIČEVIĆA 1-3 (NEPARNI), TRAKAČE, ULICA 22. LIPNJA 1941., VUKOVARSKA 0-6A (PARNI), ŽBARE

6. biračko mjesto broj 6.
MJESNI ODBOR ISTOK- DUGIŠ
SREDNJA ŠKOLA FRA A.K. MIOŠIĆA, BRELJANSKA 3

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

MAKARSKA: AKČIĆEV PROLAZ, ALKARSKA 2-6 (PARNI), BAŠKOVOŠKA, BOTTERIJEV PROLAZ, BRELJANSKA, CETINSKA, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DON KLEMENTA GRUBIŠIĆA, DUBROVAČKA 6-36 (PARNI), DUBROVAČKA 7-37 (NEPARNI), FRANJEVAČKI PUT 4-22 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 5-23A (NEPARNI), GRAČKE SKALE, KOTIŠINA, KOTIŠKA 2-50 (PARNI), LICINIJANOV PROLAZ, PETRA PERICE, PODGORSKE SKALE, PUT DUGIŠA, PUT VOLICIJE, STJEPANA IVIČEVIĆA 5-61 (NEPARNI), STJEPANA IVIČEVIĆA 6-62 (PARNI), ŠIMIĆEV PROLAZ, TRG 18. RUJNA 887., TUČEPSKA, VRGORSKA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA

7. biračko mjesto broj 7.
MJESNI ODBOR VELIKO BRDO
STARA ŠKOLA VELIKO BRDO, VELIKO BRDO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

VELIKO BRDO: BAŠKOVIĆI, GOJACI, KUK, PRODANI, PUT VELIKOG BRDA, VELIKO BRDO, VLADIĆI

PREDSJEDNICA IZBORNOG POVJERENSTVA
Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur.


 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.