Ispravak natječaja za prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti

Klasa: 112-02/15-01/3
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-02
Makarska, 13. svibnja 2015.

                                                       Grad Makarska objavljuje

                                                          ISPRAVAK NATJEČAJA

U javnom natječaju za prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske objavljenog u NN broj 51 od 12. svibnja 2015., kao i na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Makarske ispravlja se natječaj u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete i to način da se odredba

«magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili društvene struke»

mijenja i glasi:

«magistar ili stručni specijalist tehničke, ekonomske ili pravne struke»
U ostalom dijelu javni natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ispravka natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br.1, 21 300 Makarska s naznaku: »Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost«.


Grad Makarska