Gradsko vijeće: Gradonačelnik dobio jednoglasnu podršku za otkup zemljišta za širenje groblja u Velikom Brdu

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo Odluku o suglasnosti za otkup zemljišta radi proširenja postojećeg groblja u Velikom Brdu kojom je gradonačelnik Tonći Bilić dobio ovlasti za sklapanje kupoprodajnih ugovora s vlasnicima zemljišta. Riječ je o zemljištu južno od postojećeg groblja kvadrature 1388 metara četvornih koje će Grad od privatnih vlasnika otkupiti po cijeni od 1.092,78 kuna po metru četvornom. Ukupan iznos od 1.516.782,59 kuna vlasnicima bi trebao biti isplaćen u dva obroka: prva polovica 8 dana nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji, a druga polovica nakon pravomoćnosti sudske presude kojom će biti utvrđeno isključivo vlasništvo Grada Makarske na zemljištu na kojem se nalazi postojeće groblje u Velikom Brdu. Naime, postojeće groblje koje leži na čestici zemlje 587/4 formalno je u zemljišnim knjigama upisano na iste vlasnike pa Grad Makarska drugi obrok želi uplatiti tek nakon što mu od istih osoba bude priznato pravo vlasništva za spomenutu česticu. Ova Odluka ima veliku važnost s obzirom na činjenicu da Gradsko groblje Sv. Križa u Makarskoj više nema slobodnih grobnica niti mogućnosti širenja. Grad Makarska nema druge lokacije na kojoj bi u skorom vremenu mogao osigurati nove grobnice pa je konačno postizanje dogovora s vlasnicima zemljišta pozdravljeno od strane svih političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću. Zemljište koje će Grad Makarska otkupiti još je od 2006., kada je usvojen Prostorni plan Grada Makarske, planirano za širenje groblja. Prve razgovore s vlasnicima zemljišta započela je bivša vlast prije 6-7 godina, no imovinsko-pravni odnosi ostali su kamen spoticanja. Aktualna Gradska uprava uspjela je pregovore dovesti do završne faze.
Na sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik je dobio zeleno svjetlo i za sklapanje sporazuma s tvrtkom Kreator d.o.o. iz Makarske s kojom je Grad još 2007. sklopio ugovor o prodaji 470 metara četvornih građevinskog zemljišta u Ulici Molizanskih Hrvata za 1.600.000,00 kuna.
Kupoprodajna cijena nikad nije isplaćena u cijelosti, a zbog neizvršavanja obveza tvrtke Kreator, Grad je još 2009. godine podnio prijedlog za ovrhu na iznos od 1.238.889,26 koliko je tada iznosilo dugovanje. Nakon što je u dva navrata Gradu uplaćeno 722.742,32 kuna, nakon 13. 4. 2010. nije više bio uplata, jer je tvrtka od tada insolventna i nesposobna za plaćanje.
Grad Makarska odlučio se na raskid ugovora i zaštitu svoje imovine budući da ne postoji mogućnost da bi u dogledno vrijeme cijena za istu bila isplaćena u cjelosti.
Nakon raskida ugovora u travnju ove godine, Kreator d.o.o. je podnio tužbu protiv Grada radi isplate iznosa od 1,3 milijuna kuna s kamatama no, nakon razgovora s predstavnicima Grada odustao je od tužbe s cljem mirnog rješenja spora. Sporazumom je predviđeno da će tvrtki Kreator d.o.o. Grad Makarska vratiti uplaćeni iznos po Ugovoru o prodaji iz 2007.godine, bez kamata, umanjeno za jamčevinu i dug za komunalni doprinos, te da će mu najkasnije do 30. 5. 2017. godine isplatiti iznos od ukupno 1.160 800,19 kn u 3 rate.
Na dnevnom redu 21. sjednice bilo je i davanje suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjene Društvenog ugovora društva Vodovod d.o.o. do koje je došlo zbog viška prihoda od 2,400.000,00 kuna. Nadzorni odbor i Skupština odlučili su da se navedeni iznos iskoristi za povećanje temeljnog kapitala, a na taj način društvo će uštedjeti cca 900.000 kuna jer neće trebati plaćati porez na dobit.
Vijećnici su jednoglasno podržali i Zaključak o otkupu zemljišta za Ulicu Požare koja je nedavno, u duljini od 120 metara, asfaltirana i uređena uz suglasnost vlasnika. Riječ je o ukupno 1103 metra četvorna za koje je dogovorena naknada od 677,00 kuna po metru četvornom.
Usvojena je i nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Makarske prema kojoj pravo na novčani poklon Grada Makarske može ostvariti hrvatski državljanin s prebivalištem na području grada Makarske od neprekidno najmanje godinu dana od podnošenja zahtjeva ( a ne tri godine kako je bilo ranije), ako je u prošlosti imao prebivalište na području grada Makarske u razdoblju od najmanje pet godina. Iznos novčanog poklona za prvo i drugo dijete povećan je sa 2.000 na 2.500 kuna.
S obzirom da Sabor RH nije donio novu Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, gradski vijećnici morali su izglasati produženje važenja Gradske strategije za 2016. i 2017. godinu.
Prema Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije i Planu gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2014. do 2020. obveza je Grada osigurati reciklažno dvorište. Grad Makarska kao lokaciju je odredio zemljište na području poslovne zone Volicija što je podržalo i Gradsko vijeće.
Planinarsko društvo Veliko Brdo dobilo je na korištenje I. kat zgrade Mjesnog doma u Velikom Brdu, koji će dijeliti sa Pčelarskom zadrugom Kadulja, a Glazbenoj školi Makarska produljen je ugovor o zakupu u zgradi Stare škole.
Na sjednici Gradskog vijeća usvojene su i izmjene Odluke o autotaksi prijevozu među kojima je najvažnija prihvaćanje prijedloga Udruženja obrtnika na način da je startna cijena u ljetnom razdoblju 25 kuna, a u zimskom 30 kuna, što uključuje relaciju od 5 km.
Gradsko vijeće prvi put je usvojilo Odluku o postavljanju bankomata s vanjske strane poslovnih prostora Grada Makarske kojim se reguliraju obveze novčarskih institucija, vlasnika poslovnih prostora, sadržaj ugovor te iznos zakupnine.
Vaterpolo klub Galeb- Makarska rivijera dobio je koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za postavljanje plutajućih pontona za vaterpolo plivalište, te postavljanje montažnog drvenog platoa u gabaritima plivališta kraj Vile Irena.
Vijećnici su jednoglasno podržali Izvješće o poslovanju Makarskog komunalaca d.o.o. za 2015. godinu pohvalivši rad gradske tvrtke koja je uspješno poslovala unatoč problemima vezanim za odvoz otpada.
Usvojeno je i Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, a po prvi put vijećnici su imali prilike čuti Izvješće Zajednice sportskih udruga grada Makarske.
Vijećnici su upoznati s Izvješćem o obavljenoj reviziji, a vezano za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Makarske te s Izvješćem o korištenju proračunske pričuve gradonačelnika za travanj, svibanj i lipanj 2016. godine.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.