Baština u turizmu - natječaj

11.8.2011.

Ministarstvo turizma objavilo je u svibnju otvoreni Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava državne potpore temeljem programa 'Baština u turizmu'. Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2011. odnosno do iskorištenosti sredstava.

Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima 'Baština u turizmu' provodi Ministarstvo turizma temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske i razvojne strategije turizma Republike Hrvatske.

Ciljevi programa su:

- razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini
- zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu
- zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu
Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe, koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Ministarstvo sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:

a) ulaganja u obnovu graditeljske baštine: tradicijska kuća i/ili pripadajući gospodarski objekti u okućnici, stari podrum/konoba, mlin, klijet, tradicijska radionica, registrirane privatne etno zbirke
b) kulturno-turističke projekte (projekte za kreativne radionice koje se organiziraju za turiste, projekte zavičajnih, gradskih, županijskih muzeja koji obogaćuju kulturno-turističku ponudu,
c) projekte ulaganja u uređenje i zaštitu prirodne baštine u zaštićenim područjima: vidikovci, poučne, pješačke staze, špilje dr. u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarsko - ugostiteljsko/turistički objekti, kulturno-turistički projekti ili turističke atrakcije).

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani), koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2011. odnosno do iskorištenosti sredstava. Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma. Obrazac za prijavu