26. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

9.8.2012.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske mr.sc. Damir Mendeš, dr.med. sazvao je 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 14. kolovoza 2012. g. (utorak)  u hotelu „Meteor“, s početkom u 12.00 sati.
Za sjednicu je predlažen sljedeći

d n e v n i      r e d

1. Zapisnik s 24. i 25. sjednice Gradskog vijeća održane 08. svibnja i 09. srpnja 2012.godine;
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01.- 30.06. 2012. godine (polugodišnji izvještaj);
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01.-30.06.2012.godine;
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grad Makarske za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu;
5. Izviješće o korištenju Proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2012.g.;
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarska;
8. Odluka o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 347/3 k.o. Makarska Makar (zgrada Babić);
9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica;
10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 2;
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja“Svetiša Vepric“;
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Volicija 1.


Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.