13. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

1.10.2010.

Dana 29. rujna 2010. g., srijeda, u hotelu Meteor održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Dnevni red sjednice je bio sljedeći:

1. Verifikacija Zapisnika s 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća održanih 1. i 7. srpnja 2010. godine;
2. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje siječanj- lipanj 2010;
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine (polugodišnji izvještaj);
4. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2010. do 31.07.2010. godine;
5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske;
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2“ u Makarskoj;
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Makarska;
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan razvoja plaže u Makarskoj;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;
10. Prijedlog Odluke o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi radovi;
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za ustupanje bez naknade / s naknadom prava vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja;
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Varteks trgovina d.o.o.);
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Makarske za potpis Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću Vodovod, za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I (pročišćeni tekst od 20. travnja 2010. godine).

Sve točke dnevnog reda su usvojene, a točka vezana za prijedlog Zaključka o davanju suglasnost na Plan razvoja plaže u Makarskoj je bila prvo čitanje i o njoj se samo vodila rasprava.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.