ZAKLJUČAK o objavi javne rasprave

18.3.09.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» brOj 76/07) te članka 47. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 9/07), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske, u postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac – Bili Brig» Makarska, na svojoj 79. sjednici, dana 13. ožujka 2009.godine, usvojilo je slijedeći
Z A K L J U Č A K

o objavi javne rasprave o prijedlogu stavljanja izvan snage
Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska
(«Glasnik, službeno glasilo općine Makarska»broj 1/88 i «Glasnik Grada
Makarske» broj 4/99)
I.
O Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska («Glasnik, službeno glasilo općine Makarska»broj 1/88 i «Glasnik Grada Makarske» broj 4/99) provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.
Javna rasprava biti će objavljena u «Glasniku Grada Makarske», lokalnom tjedniku «Makarsko primorje», na lokalnoj radio postaji «Radio Makarska rivijera», oglasnoj ploči te na službenim stranicama Grada Makarske.

II.
Javni uvid u Prijedlog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska trajati će od 25.ožujka do 08. travnja 2009. godine.

III.
Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske, svim zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska.
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga .
IV.
O Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska održati će se javno izlaganje i to na dan 02.travnja 2009. godine (četvrtak), s početkom u 10,00 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske.

V.
Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 08.travnja 2009. godine, mogu Gradskom poglavarstvu Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana «Ratac-Bili Brig » Makarska.


Klasa: 021-01/08-01/6770-3
Makarska, 13. ožujka 2009..

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Marko Ožić Bebek, dr.med.


Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.