Ugostiteljima porez na javne površine manji za 25%

Gradsko vijeće usvojilo je novu odluku o gradskim porezima po kojoj će ugostiteljima u 2022. porez na javno prometne površine biti manji za 25%.  Nova odluka donosi novosti jedino u dijelu cijena javno prometnih površina dok se cijene ostalih poreza - prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor nisu mijenjale.

Ovo je drugi put da odluka o porezima, s ciljem pomoći gospodarstvenicima čije je poslovanje ugroženo zbog epidemije koronavirusa, dolazi pred gradske vijećnike. Prvi put odluka je usvojena u od strane bivšeg saziva Gradskog vijeća u prosincu 2020., no Ministarstvo financija tu je odluku obustavilo od primjene.

S obrazloženjem da članak 40. kojim se formulira umanjenje cijene nije napisan u skladu sa Općim poreznim zakonom, Ministarstvo financija je odluku stavilo van snage tako da se cijena poreza za javno prometne površine u 2021. nije mijenjala.

Sporni članak u novoj odluci formuliran je prema uputama Ministarstva financija tako da će makarski ugostitelji konačno dobiti kompenzaciju – porez na korištenje javno prometnih površina u 2022. plaćat će po 25% manjoj cijeni.

Zadnje vijesti



Imate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.