U ponedjeljak usvajanje proračuna za 2022.

U ponedjeljak 13. prosinca u 10,00  u gradskoj vijećnici će se održati 5. sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu su odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. i raspodjeli rezultata (viška) ostvarenog u 2020., I. izmjene i dopune proračuna za 2021., odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2022. i za druge namjene, program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.,  proračuna Grada Makarske za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (s prijedlozima  programa upravnih odjela Gradske uprave Grada Makarske) te odluka o izvršavanju proračuna Grada Makarske za 2022.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.