U objektivu komunalnog redara

22.2.08.

         


Objektiv Komunalnog redarstva Grada Makarske danas je zabilježio još jedno nesavjesno ponašanje pojedinaca. Naime, vlasnici privatnih površina, koje se nalaze u centru grada, često nagomilavaju hrpe glomaznog otpada koji narušava opći izgled grada. Upravo stoga, pozivamo sve građane da urede svoju privatnu površinu, ne nagomilavaju glomazni otpad na istoj, te na taj način doprinesu ljepšoj, čišćoj i atraktivnijoj Makarskoj. Podsjećamo da se glomazni otpad, u organizaciji Makarskoj komunalca, odvozi jednom mjesečno- prva subota u mjesecu, te na poziv korisnika uz naknadu.
Također, još jedan put pozivamo i one građane čija zelena površina graniči s javnom površinom da urede istu.
Nadamo se da ćemo obostranim zalaganjem urediti naš grad i dočekati sezonu u punom sjaju!