Sjednica Gradskog vijeća: Novi Statut Grada Makarske i Poslovnik o radu Gradskog vijeća

U ponedjeljak 8. ožujka, s početkom u 10 sati, održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Sjednica će se održati elektroničkim putem, sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA:0213-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, putem ZOOM platforme. Amandmani na točke iz dnevnog reda zaprimaju se pisanim putem do 05. ožujka na pisarnici Grada Makarske ili na e-mail: priprema.vijeca@makarska.hr, a vijećnici o svom izostanku nadležne službe moraju izvijestiti najkasnije do 8. ožujka u 9 sati.

Uz zapisnik sa prethodne sjednice na dnevnom redu će se naći Statut Grada Makarske, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje srpanj - prosinac 2020. te odluka  o  rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2021. godini.

Vijećnici će i raspravljati o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpisivanje ugovora o darovanju autorskog djela, stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja  „Program poticane stambene izgradnje“  Makarska, davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Makarske ustanovama te ustupanju na upravljanje Turističkog informativnog centra za posjetitelje Turističkoj zajednici Grada Makarske.

Na dnevnom redu 24. sjednice je i odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  osnovnog školstva Grada Makarske u 2021. godini te zaključak o davanju prethodne suglasnosti  II. Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Makarske.

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća  u elektroničkom obliku dostupni su na službenim web stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.