Poziv za prikupljanje ponuda


11.10.07.


PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
-SVIMA-

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.), Odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske objavljuje


Poziv za prikupljanje ponuda korisnika i potencijalnih korisnika proračunskih sredstava financiranja te sufinanciranja javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Makarske za 2008. god.

  1. Ponude mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost od značaja za zadovoljavanje javnih potreba i to u oblasti: predškolskog odgoja, osnovnog školstva i naobrazbe, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, kulture i tehničke kulture.
  2. Ponuda mora biti sastavljena u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, br. 96/03.), Naputkom o ekonomskoj klasifikaciji rashoda/izdataka/prihoda i primitaka („Narodne novine“, br. 93/01.), te posebnim Zakonima, drugim pravnim aktima kojima je uređena pojedina djelatnost. Ista sadrži: prijedlog programa rada sa obrazloženjem, financijski plan sa specificiranim troškovnikom po pojedinim programima s pregledom izvora prihoda (napomena: navesti da li se traži financiranje iz proračunskih sredstava u potpunosti ili u dijelu - sufinanciranje).
  3. Rok za podnošenje ovih ponuda je 20 dana, od dana objave ovog poziva u sredstvu javnog priopćavanja. Nepravodobno podnesene ponude te ponude koje su nepotpune neće se razmatrati niti će se uvrstiti u Program javnih potreba Grada Makarske za 2008. godinu.
  4. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, s naznakom: "Javne potrebe društvenih djelatnosti za 2008. godinu."


    Pročelnik
    Dražen Kuzmanić, dipl. oec.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.