Pokreni se i oblikuj proračun za svoj kvart!

Grad Makarska od danas 22. rujna kreće s provedbom projekta participativnog budžetiranja ''Kvart po tvom – Građani oblikuju proračun''. Građani Makarske tako će po prvi put dobiti priliku aktivno sudjelovati u kreiranju dijela gradskog proračuna čija će sredstva već u sljedećoj godini biti utrošena u poboljšanje infrastrukture u njihovom kvartu. Građani imaju pravo predlagati manje komunalne akcije poput saniranja asfalta, postavljanja javne rasvjete, autobusnih čekaonica, prometne signalizacije, nadzornih kamera, uređenja javnih površina i sl.

Grad Makarska za prvu je godinu projekta odlučio da će građani raspolagati sa 1.000.000,00 kuna proračunskih sredstava, od čega će svaki od 7 mjesnih odbora dobiti po 100.000,00 kuna a preostali iznos od 300.000,000 kuna bit će raspodijeljen proporcionalno veličini mjesnog odbora.

Ideja projekta je da građani predlože manje komunalne zahvate koje smatraju važnima. Prikupljene prijedloge evaluirat će stručne službe Grada, a projekti koji budu u skladu sa zadanim financijskim okvirom prezentirat će se građanima na javnim tribinama po mjesnim odborima. Građani će glasovati i odlučiti koji su prijedlozi prioritetni, a izglasani projekti uvrštavaju se u proračun za 2022. godinu. Javne tribine po mjesnim odborima započet će krajem listopada, a o točnim terminima građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Građani svoje prijedloge mogu slati do utorka, 5. listopada 2021. na sljedeće načine:

  • ispuni online obrazac OVDJE
  • preuzmi obrazac OVDJE, ispuni na računalu i pošalji na email tajnica@makarska.hr
  • osobno (ubacivanjem ispunjenog obrasca u označenu kutiju na ulazu u zgradu Grada)

-  Želimo otvoren dijalog i suradnju s građanima tijekom cijelog mandata a ne samo jedanput u četiri godine. U kampanji smo jasno komunicirali da želimo da građani aktivno sudjeluju u odlučivanju prioritetima i projektima za svoj kvart i da nam sami kažu koje male projekte trebamo prvo rješavati. Od uređenja javnih površina, igrališta, popravka klupa, postavljanja kanti za smeće i sprava za vježbanje na otvorenom.Ove smo godine prve godine izdvojili 1.000.000,00 kuna o kojima će odlučivati građani a nadamo se da će svake godine taj iznos povećavati. Vrijeme je da se i građani uključe u kreiranje proračuna jer tko bolje od njih samih poznaje svoj kvart? Mali projekti važni su za ugodniju svakodnevnicu i neka nam građani sami kažu što žele poboljšati, a Grad Makarska će neovisno o tome ulagati u infrastrukturu te raditi na većim strateškim ulaganjima. Pozivam građane da se uključe u odlučivanje o tome što je prioritet u njihovom kvartu i da aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna,  izjavio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.